RvIG is bezig om LAA structureel onderdeel te maken van de reguliere centrale dienstverlening van de BRP. Hiervoor is een wetswijziging nodig. 

In het voorstel dat inmiddels is ingediend bij de Tweede Kamer, krijgt de minister van BZK een taak in de ondersteuning van gemeenten bij het onderzoek naar de juistheid van adresgegevens in de BRP. Hiermee wordt een juridische basis gelegd waarmee BZK/RvIG, in het kader van LAA, data-analyses kan verrichten en vervolgens signalen van onregelmatigheden kan delen met gemeenten. Na behandeling en instemming van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer, volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Vermoedelijk treedt de wet in werking vanaf 1 januari 2022.