Binnen LAA zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe soorten signalen, de zogenoemde ontwikkelsignalen. Dit doen we in verschillende proef- en pilotfases samen met diverse groepen gemeenten en BRP-afnemers. Zijn de signalen na deze fases positief afgerond, wordt het een volwassensignaal. Deze signalen worden aan alle LAA-deelnemers verstrekt, zij krijgen iedere maand risicosignalen aangeleverd voor het uitvoeren van adresonderzoek. 

Evalueren, afronden en plannen

Voor vrijwel alle actuele ontwikkelsignalen staan de komende maanden evaluatiesessies gepland. In deze sessies worden, samen met gemeenten en eventuele signaalleveranciers, de belangrijkste bevindingen opgehaald en gedeeld. Met de opbrengst kijken we naar de mogelijkheden voor een landelijke uitrol van het signaal naar alle gemeenten in Nederland. De afstemming en besluitvorming daarover vindt waarschijnlijk plaats kort na de zomervakantie. Ook zijn er talloze verkenningen van fenomenen, waarbij we enerzijds met bestaande signaalleveranciers kijken naar nieuwe kansen voor signaalontwikkeling, en we anderzijds nieuwe afnemers uitnodigen om kennis te maken met LAA. Dat laatste vergt een lange adem en kost veel tijd. In het najaar wordt de planning van mogelijke nieuwe proeven en de landelijke uitrol definitief gemaakt.

Heb je een idee voor verdere verkenning of heb je vragen? Neem contact met ons op via info@rvig.nl of bespreek het met je accountmanager.

Ontwikkelsignalen
In bovenstaande platen presenteren we de planning van zowel de ontwikkelsignalen als de volwassensignalen. Om meer zekerheid te geven over het moment van levering is het leveringsschema van de volwassensignalen vanaf juni iets aangepast: van maandag naar woensdag.
Volwassensignalen
De planning van de volwassensignalen voor de tweede helft van het jaar is nog een conceptplanning. Halverwege het jaar evalueren we de planning en passen deze eventueel aan om zo nog beter aan te sluiten bij de wensen van gemeenten.