We schreven het al eerder. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is volwassen geworden en bijna volledig ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Nu IDee Magazine en LAA Magazine vanaf september worden samengevoegd, hebben we een aantal feiten van 5 jaar LAA Magazine op een rijtje gezet. 

We hopen dat jullie massaal vanaf september IDee magazine gaan lezen om op de hoogte te blijven van de LAA ontwikkelingen.

LAAM Cijfers
Feiten 5 jaar LAA Magazine

Iedereen bedankt voor alle mooie bijdragen die jullie hebben geleverd om van LAA magazine een succes te maken.