Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 26

Planning signalen

Zoals je in dit magazine hebt kunnen lezen zijn we binnen LAA voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe soorten signalen, de zogenoemde ontwikkelsignalen. Dit doen we in proeven en pilots samen met verschillende groepen gemeenten en BRP-afnemers. Zijn de signalen na een proef- en pilotfase positief afgerond, dan wordt het een volwassen signaal. Deze signalen worden aan alle LAA-deelnemers verstrekt, zij krijgen iedere maand risicosignalen aangeleverd voor het uitvoeren van adresonderzoek. Om de kwaliteit van deze volwassen signalen blijvend te garanderen, worden ze continue doorontwikkeld en geëvalueerd

Onderstaande platen laten de jaarplanning van zowel de ontwikkelsignalen als de volwasse nsignalen zien. De planning voor het tweede helft van het jaar is nog in conceptvorm. Halverwege het jaar willen we evalueren en de planning eventueel aanpassen, om nog beter aan te sluiten bij de wensen van gemeenten.