In editie 25 van het LAA Magazine hebben de eerste 3 nieuwe LAA-ambassadeurs zich voorgesteld. Nu is het de beurt aan de volgende 3 nieuwe ambassadeurs, ook zij stellen zich graag voor. Met 6 nieuwe ambassadeurs is er nog één vacature open voor de regio in Midden-West, omgeving Utrecht. Draag jij adresonderzoek een warm hart toe? Lijkt het je leuk om de accountmanager in jouw regio te assisteren bij o.a. het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van adresonderzoek en het signaleren van trends en ontwikkelingen? Dan is het ambassadeurschap iets voor jou! Heb je interesse? Kijk voor meer informatie op Pleio-LAA/Gezocht: nieuwe LAA-ambassadeurs of neem contact op met Ivo van der Hart, accountmanager gemeenten, via Ivo.vanderHart@rvig.nl.

Martin Broere

Ik ben inmiddels 8 jaar werkzaam als handhaver voor het sociaal domein en de BRP binnen de gemeente Groningen. Vanaf maart 2016 ben ik met veel enthousiasme betrokken bij LAA.

Samenwerking tussen domeinen

In het begin mocht ik samen met een collega van de afdeling Burgerzaken op pad voor de werkzaamheden van LAA. Het resultaat was een fijne kennismaking met de afdeling Burgerzaken en het BRP domein/specialisme. Een fijne samenwerking tussen de domeinen is in mijn ogen het belangrijkste winstpunt. Binnen onze gemeente kunnen we met gepaste trots concluderen dat LAA voor ons erg succesvol is.

Wij hebben de automatisering veranderd, directe verbindingen gelegd naar de juiste afdelingen. We worden zelfs zo nu en dan herkend door bewoners … ‘Goh, jullie alweer hier? Wij zijn toch niet iets vergeten te doen?’ Daarnaast is de bewustwording bij collega’s vergroot en is er een informatie-uitwisseling tot stand gekomen die de verschillende domeinen versterkt in de uitvoering van hun eigen taak.

Bevorderen van samenwerking

Dit is iets waar ik mij voor wil blijven inzetten als ambassadeur in de regio Noord-Oost. Mijn doel is om collega’s van andere gemeenten te enthousiasmeren. Dit wil ik doen door de binnen- en intergemeentelijke samenwerking te bevorderen en van elkaar te leren. Hiermee hoop ik het draagvlak te vergroten, zowel binnen mijn eigen gemeente als bij andere gemeenten.

LAA zorgt ervoor dat je over je eigen domein heen kijkt, omdat je samen werkt aan het verbeteren van de adreskwaliteit in de BRP. Daarom zie ik het als een mooie uitdaging om adreskwaliteit ook bij andere gemeenten binnen mijn regio onder de aandacht te brengen. Het is mooi om een zinvolle betekenis te hebben bij zowel de samenwerking intern bij een gemeente als extern tussen (buur)gemeenten.

Emiel van Gemert

Hallo, mijn naam is Emiel van Gemert, 35 jaar, getrouwd, ik heb 3 kinderen en ben woonachtig in het prachtige Beuningen (GLD).

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Koninklijke Marechaussee, heb ik de sprong in het diepe gewaagd en ben ik overgestapt naar de ‘burgermaatschappij’.

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij de gemeente Zwolle, afdeling Inwonerszaken/burgerzaken. Ik ben begonnen als adresonderzoeker (toezichthouder BRP) en inmiddels 3 jaar werkzaam in de rol van coördinator adres en woonfraude. Daarnaast vervul ik de functie van projectleider binnen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

LAA ambassadeur

Super gaaf dat ik de rol van LAA ambassadeur voor de regio Midden-Noord mag vervullen. Het geeft mij onder andere de mogelijkheid om de verbinding in de regio te zoeken, kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en andere gemeentes te enthousiasmeren om ook aan te sluiten bij LAA. Samen gaan we er iets moois van maken, daar ben ik van overtuigd!!!

Mary de Witt

Al jaren ben ik werkzaam in de wereld van Burgerzaken, eerst als externe consultant en sinds 2011 als BRP-specialist en kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Capelle aan den IJssel.

Belang LAA

Ik hoop dat gemeenten de noodzaak zien om de kwaliteit van de BRP zo hoog mogelijk te houden. Overheidsinstanties nemen besluiten op basis van gegevens in de BRP. Deze besluiten kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor mensen. Het is dus van belang dat mensen correct staan ingeschreven in de BRP op het juiste adres.
Hierom vind ik het werk van LAA zo belangrijk. LAA voorziet gemeenten van signalen welke tot stand zijn gekomen door samenwerkingen met verschillende overheidsorganisaties. Het succes is groot, dat zie je terug aan de hoge hitrate. Daarnaast is de informatie die tijdens een LAA-huisbezoek wordt verworven niet alleen interessant voor de afdeling Burgerzaken, maar ook voor andere afdelingen binnen de gemeente.

De kracht zit in de samenwerking
De gemeente Capelle aan den IJssel doet al jaren mee aan LAA. Doordat het vanaf het eerste moment draagvlak had op bestuurlijk en managementniveau, was samenwerking tussen verschillende afdelingen mogelijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat we al snel positieve resultaten terugzagen.

In mijn rol als ambassadeur LAA hoop ik gemeenten te helpen met het ontwikkelen van LAA en gemeenten met elkaar te verbinden. Uiteindelijk zit de kracht in de samenwerking: intern tussen de verschillende afdelingen en extern met verschillende overheidsorganisaties.