In Kort nieuws lees je over:

  • Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is continu in ontwikkeling
  • Het succes van LAA zet zich voort. Benieuwd naar de resultaten en de voortgang van LAA? 
  • Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
  • SAVE THE DATE: Studio BRP: samen werken aan adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is continu in ontwikkeling

Binnen LAA zijn we altijd op zoek naar de optimale inrichting en aanpak. Daarbij stuit ook LAA op actuele beperkingen door maatregelen in verband met het coronavirus. Gemeenten gaan minder makkelijk op pad en dat zien wij terug in het aantal afgelegde huisbezoeken. Wat kunnen we leren van de uitdagingen die we tegenkomen?

Pilot Alternatieve onderzoeksmethoden
Om samen toch zoveel mogelijk signalen op te pakken en de BRP op orde te houden, onderzoeken we alternatieve methoden van adresonderzoek. Zo is in maart gestart met de nieuwe pilot Alternatieve onderzoeksmethoden (AOM). Gedurende drie maanden hebben 25 gemeenten de mogelijkheid om de risicosignalen uit de BRP-mix op drie alternatieve manieren te beproeven.

Wanneer je een adresonderzoek uitvoert, controleer je tijdens het huisbezoek of de feitelijke bewoning van alle bewoners overeenkomt met de registratie in de BRP. Het afleggen van het huisbezoek blijft, ondanks de geboden alternatieven, natuurlijk altijd de voorkeur houden. Met een huisbezoek stel je immers de feitelijke situatie op een adres vast. In deze pilot kunnen de risicosignalen, naast het reguliere huisbezoek, op drie alternatieve methoden worden onderzocht:

  • Een huisbezoek door middel van videobellen aan de deur.
  • Een interview op een andere locatie, zoals het gemeentehuis of stadskantoor.
  • Een telefoongesprek.

Na afloop van de pilot delen wij onze bevindingen met alle gemeenten. 

We onderzoeken continu ontwikkelingen om de kwaliteit van de BRP te kunnen blijven waarborgen. Blijf op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen via www.rvig.nl en Pleio-LAA.

Het succes van LAA zet zich voort. Benieuwd naar de resultaten en de voortgang van LAA?

Benieuwd naar de resultaten en de voortgang van LAA? Dit kan je teruglezen in het evaluatierapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Op 15 maart 2021 heeft de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Met verhalen van onze partners, over de uitdagingen die ze tegenkomen en wat we daarvan kunnen leren. Natuurlijk zijn ook de ontwikkelingen van afgelopen jaren terug te vinden.

Actuele stand van zaken

Gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar zeker niet stil gezeten. Samen hebben ze meer dan 75.000 adressen, met afgelegd huisbezoek, onderzocht. Vaak wonen er meerdere mensen op één adres. Hierdoor is het adresgegeven van meer dan 375.000 personen gecontroleerd. In meer dan de helft van de gevallen leidt zo’n onderzoek tot de correctie van een gegeven in de BRP.

Het succes van LAA zet zich voort: inmiddels is de 300ste gemeente aangesloten. Daarmee wordt ongeveer 91% van de bevolking bereikt. De deelnemers zijn onder andere positief over het maatschappelijke effect van LAA doordat, juist vanuit de samenwerking, burgers beter geholpen kunnen worden.

Maatschappelijke vraagstukken

De jaren van samenwerken maakt dat uitvoeringsorganisaties, gemeenten en het Rijk elkaar makkelijk kunnen vinden. Hierdoor kunnen maatschappelijke vraagstukken snel worden opgepakt. De reikwijdte van LAA is inmiddels groter geworden dan alleen adreskwaliteit. Het geeft handvatten om als één overheid op te treden, door samenwerking en afstemming binnen gemeentes. Het is van belang om ook deze ontwikkelingen te blijven stimuleren.

Juridische herijking LAA

Op dit moment is een voorstel tot wijziging van de Wet BRP ten behoeve van LAA aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een taak voor de minister van BZK in de ondersteuning van gemeenten in het onderzoek naar de juistheid van adresgegevens in de BRP. Je leest meer over deze wetswijziging in de volgende editie van IDee, het corporate magazine van RvIG, dat in juni uitkomt.

Ontdek je een fout in jouw gegevens bij de overheid, dan is het zaak dat deze snel hersteld wordt. Meld de fout eerst bij de organisatie waar deze hersteld moet worden. Weet je niet waar je terechtkunt of komt de organisatie er zelf niet uit? Meld je dan bij het MFO. Je vindt ons via www.rvig.nl/mfo. Wij brengen mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Op 4 januari is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Het MFO is een onderdeel van RvIG en richt zich op het oplossen van problemen van burgers, bedrijven en overheidsorganisaties, die te maken hebben met overheidsregistraties.

In IDee, het magazine van RvIG, lees je meer over de inrichting en taken van het MFO. Beijk ook de animatie van het MFO (hieronder).

SAVE THE DATE! Studio BRP: samen werken aan adreskwaliteit

In juni staat de online talkshow ‘Studio BRP: samen werken aan adreskwaliteit’ op het programma. Met verschillende tafelgesprekken, bijvoorbeeld over briefadressen, en met reporters die op pad gaan voor het laatste nieuws over adreskwaliteit. Mis het niet en noteer 8 juni van 10:00-11:30 uur alvast in je agenda. Je kunt de talkshow volgen vanachter je computer, televisie of telefoon dus je hoeft de deur niet uit. Meer informatie over het programma en de gasten volgt de komende weken via de website, Pleio-LAA en onze sociale mediakanalen.