Voor het verhogen van de kwaliteit van de BRP zijn we bij LAA altijd op zoek naar nieuwe fenomenen die verkend kunnen worden. Jij kan daarbij helpen!

Het ontwikkelen van nieuwe risicosignalen begint met het identificeren van een (maatschappelijk) fenomeen. Met een fenomeen bedoelen we een veelvoorkomende onwenselijke situatie waarbij bewust of onbewust het adresgegeven in de BRP niet klopt. Als gemeente of (overheids)organisatie kun je een nieuw fenomeen met ons delen. Dus heb jij een idee en wil je samen onderzoeken of het ontwikkeld kan worden tot een nieuw signaal? Laat het weten. Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden!

Het ontwikkelen van een nieuw signaal is een proces van ongeveer 2 jaar en vraagt om een intensieve samenwerking met (overheids)organisaties en gemeenten. Er gaat heel wat onderzoek aan vooraf waarbij wordt vastgesteld welk fenomeen kansrijk is om datagedreven signalen opgepakt te worden. Alleen een kansrijk fenomeen wordt via proeven en pilots ontwikkeld en vervolgens landelijk beschikbaar gesteld. De gemeenten worden namelijk niet zomaar op pad gestuurd met een signaal voor adresonderzoek; er moet echt wel een gegronde reden van twijfel zijn en een relatief hoge trefkans.

Toezicht en handhaving door een gemeente moeten voor de burger duidelijk en voorspelbaar zijn: de burger moet (kunnen) weten wanneer, door wie, welke gegevens, waarvoor worden verwerkt. En uiteraard wordt het signaal ook onder de privacy en informatieveiligheidsloep genomen, zodat LAA voldoet aan alle wettelijke normen en eisen.  

Hoe het proces van signaalontwikkeling eruit ziet, laat bovenstaande plaat zien.

Heb je een idee voor verdere verkenning of heb je vragen? Neem contact met ons op via info@rvig.nl of bespreek het met je accountmanager.