In editie 24 stond een oproep voor nieuwe ambassadeurs. Een LAA-ambassadeur assisteert de RvIG-accountmanager in de regio. Inmiddels zijn de eerste gesprekken afgerond en kunnen we met trots vertellen dat LAA op dit moment 3 ambassadeurs rijker is. Hieronder stellen zij zichzelf voor.

Voor de regio Midden-Noord zijn we nog op zoek naar iemand. Heb je interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met Ivo van der Hart, accountmanager gemeenten, via Ivo.vanderHart@rvig.nl.

LAA-ambassadeur Lies van Berkel
Voorgrond foto: Lies van Berkel

Lies van Berkel

Samen doen

‘Ik ben al zo’n 10 jaar werkzaam bij de gemeente Bernheze als medewerker Burgerzaken (KCC). Bernheze heeft ongeveer 31.300 inwoners en is deels gelegen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en deels in de Peelrand. Bernheze wil een zelfstandige gemeente blijven en (regionale) samenwerking is daarom belangrijk voor deze dynamische gemeente.

Ik werk vooral in de uitvoering en sta regelmatig met de voeten in de klei.’

Vallen, opstaan én doen

‘Vijf jaar geleden besloten we binnen onze gemeente het voornamelijk administratieve adresonderzoek door te ontwikkelen naar een meer dynamisch proces. De gemeente  spoorde ons aan om lef te tonen en stimuleerde om meer de randen en mogelijkheden binnen de wet BRP op te zoeken. We besloten om ‘ongoing’ te leren en te pionieren, vallen en opstaan en vooral doen. We sloten aan bij LAA en in januari 2019 is er een fulltime functie ontstaan binnen ‘Adressen op Orde’. Nu houd ik me voornamelijk bezig met de kwaliteit van de adressen in de BRP.’  

Trots en zichtbaarheid

‘We zijn trots op het resultaat! Onze positionering is volledig veranderd. Het belang van een actueel adres is afdeling overschrijdend, er is dan ook een samenwerking ontstaan tussen diverse afdelingen. We zijn een ketenpartner in de integrale toegang van het sociaal domein: bij handhavingsverzoeken vliegen we in, we vervullen een rol bij veiligheid, fraude en ondermijning. We zijn vaak en met veel plezier buiten. Met enige regelmaat bezoeken we onze burger, recreatieparken en houden we actief toezicht op de huisvesting van buitenlandse werknemers. We merken dat burgers onze zichtbaarheid waarderen.’

Ambassadeur LAA

‘Ook bij RVIG was het enthousiasme merkbaar en het ambassadeurschap voor LAA past mooi bij deze transitie. Persoonlijk word ik blij van nieuwe contacten, nieuwe inzichten, zaken samen belichten in een breder perspectief plaatsen en van elkaar leren. Ik wil graag onze ervaringen, leermomenten en ideeën delen met anderen. In mijn rol als ambassadeur wil ik mensen enthousiast maken, inspireren en ondersteunen. Het belang van bestuurlijk draagvlak en het goed faciliteren is essentieel, dat gun ik mijn collega’s ook. Mooi als ik ze daarbij kan helpen. Met een goede samenwerking kunnen we meer bereiken.

LAA ontstond om misbruik en fraude aan te pakken, maar minstens zo belangrijk is dat kwetsbare burgers beter in beeld komen, voor mij een persoonlijke drive.

De maatschappelijke dynamiek zorgt ervoor dat we scherp blijven, wendbaar moeten zijn en laat ons nog meer zien en voelen dat we het samen moeten doen.’           

LAA-ambassadeur Wout Elemans
Wout Elemans

Wout Elemans

Bijdragen aan de borging van een correcte BRP

Ik ben sinds een aantal jaren werkzaam als staffunctionaris binnen het team Kwaliteit, Ontwikkeling en Innovatie (KOI) bij de gemeente Nijmegen. Deze focus op kwaliteit, ontwikkeling en innovatie zie ik terug bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

De intensieve samenwerking met gemeenten en uitvoeringsinstanties in combinatie met het ophalen van kennis vanaf de ‘werkvloer’ zie ik als de grote pluspunten van LAA. 

Hierdoor dragen we bij aan de borging van een correcte BRP en kunnen we daarnaast sociaal-maatschappelijke vraagstukken extra onder de aandacht brengen.

Verbinding leggen

Binnen de regio Midden-Zuid wil ik gaan verbinden, mensen enthousiast maken en het draagvlak voor adresonderzoek verder vergroten. Mensen met elkaar in contact brengen zodat we van elkaar kunnen leren maar tegelijk ook als doel om signalen te herkennen. Door deze signaalherkenning blijft ‘het geluid van de straat’ te horen binnen RvIG. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de BRP een nog betrouwbaardere bron van informatie wordt. Tot snel!

Martijn Vissia
Martijn Vissia

Martijn Vissia

Hallo! Ik ben 31 jaar en ik woon met mijn vrouw Anouk en onze dochter Amarins (10 maanden oud) in Leeuwarden. Sinds juli 2018 ben ik werkzaam voor de gemeente Leeuwarden. De afgelopen jaren heb ik bij verschillende gemeenten in Noord-Nederland gewerkt via detacheringsbureau Even Werkt! Bij de gemeente Leeuwarden ben ik allround inzetbaar en eindverantwoordelijk op het gebied van de adresonderzoeken en de verzoeken voor briefadressen.

Prachtige rol van LAA-ambassadeur

Vol trots mag ik Sirkka ten Kleij opvolgen als ambassadeur LAA regio Noord-West. Het is een prachtige rol die ik vanaf 1 januari 2021 mag vervullen. Ik ben enthousiast en gedreven in mijn werk. Er staat mij een mooie uitdaging te wachten om de adreskwaliteit aan te pakken voor én met de gemeenten in de regio. Binnen mijn regio wil ik LAA nóg meer onder de aandacht gaan brengen. Ik zal helpen bij individuele casussen of praktijkvoorbeelden en ga  zorgen voor een soepelere en verbeterde samenwerking tussen de buurgemeenten.

Ik zie uit naar een mooie samenwerking om de adreskwaliteit te behouden!