Ooststellingwerf neemt sinds 1 november deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en was op dat moment de 300ste gemeente die meedoet. Een mooi moment om te vieren met taart. Sirkka ten Kleij, de nieuwe accountmanager in het noorden, sprak met Jeske Hoefman, teamleider Dienstverlening en Petra Werkman, medewerkster team Dienstverlening.  

Foto boven, van links naar rechts:

Petra Werkman, medewerkster Team Dienstverlening.

Henke Posthumus, medewerker Team Dienstverlening (vervanger van Petra)

Jeske Hoefman, Teamleider Dienstverlening.

 

‘Het idee om deel te nemen aan LAA speelde al langer. We zijn enthousiast over de aanpak’, zegt Jeske. ‘Zoveel gemeenten, ministeries en uitvoeringsorganisaties die op een goede manier samenwerken. Doordat er al veel gemeenten zijn aangesloten, hebben (buur)gemeenten het vaak over LAA of hoor je erover bij congressen. Met ruim 25.00 inwoners en woonfraude als speerpunt word je dan al snel nieuwsgierig naar de aanpak, de mogelijkheden en de resultaten.’

Op de kaart

De afdeling Burgerzaken nog meer op de kaart zetten was voor Jeske ook een reden om mee te doen aan LAA. ‘In de ogen van sommige mensen heeft Burgerzaken soms een stoffig imago. Daar wil ik vanaf. We doen zoveel meer dan aanvragen verwerken voor paspoorten of rijbewijzen.’ Jeske stelt dat Burgerzaken zelfs de belangrijkste afdeling is binnen een gemeente. ‘Wat kan een gemeente als de inwoners niet geregistreerd zijn?’ Petra is het met haar eens. ‘Wij zorgen voor een correcte registratie en we begeleiden burgers daarbij, van een geboorte tot een overlijden. Het is zowel voor burgers als voor alle afnemers van de BRP belangrijk dat dit goed gebeurt.’ Jeske zegt: ‘LAA geeft net meer body om zaken op te kunnen pakken of daadkrachtiger op te kunnen treden. Dat is in het belang van de hele samenleving.’

‘Dankzij LAA kunnen we daadkrachtiger optreden’

Draagvlak

Om een goede start te maken is het college van burgemeester en wethouders vanaf het begin betrokken bij de deelname aan LAA, aldus Jeske. ‘Niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook om de juiste invulling aan LAA te geven.’ Een HBO-stagiaire deed in 2019 voor haar afstudeeropdracht onderzoek naar LAA. De onderzoeksresultaten werkte zij uit voor de gemeente Ooststellingwerf. ‘Dat was de eerste stap’, zegt Jeske. Een beleidsmedewerker verwerkte de onderzoeksresultaten vervolgens in een adviesrapport voor het college. ‘Tijdens een presentatie aan het college vertelden we wat onze verwachtingen zijn en wat er nodig is voor deelname, maar ook welke resultaten we kunnen bereiken. Bijvoorbeeld de binnengemeentelijke samenwerking versterken, hulp bieden bij diverse maatschappelijke problemen en woonfraude opsporen.’ Het college reageerde enthousiast.

Naar buiten

‘We willen allereerst natuurlijk de adreskwaliteit op orde houden’, zegt Petra, die aangesteld is als coördinator en het aanspreekpunt is voor LAA-gerelateerde vragen. ‘Met de LAA-aanpak kom je een stapje dichterbij dit doel. Door het afleggen van huisbezoeken treed je als gemeente naar buiten. Dan word je herkenbaarder voor de buitenwereld. Daarnaast krijg je beter zicht op wat zich achter de voordeur afspeelt. Je komt dichter bij de werkelijkheid. Vragen of problemen die voortvloeien uit het adresonderzoek kun je als gemeente oppakken en je kunt mensen begeleiden bij het vinden van een oplossing voor eventuele problemen.’

‘We willen allereerst de adreskwaliteit op orde houden’

Leren van elkaar

Op het gebied van LAA heeft Ooststellingwerf al veel contact met buurgemeente Weststellingwerf. Inmiddels hebben Petra en Jeske ook al een LAA-contactbijeenkomst bijgewoond. ‘Nuttig’, vinden ze. ‘Zo leer je van elkaar en hoef je niet alles zelf te bedenken. Overigens hadden we eerder ook al contact over adressen met andere gemeenten. Niet alleen in Friesland, maar ook in Groningen en Drenthe.’

Is het lastig om in coronatijd van start te gaan met LAA? ‘Natuurlijk heeft het de voorkeur om live de introductiesessie te volgen en kennis te maken met de accountmanager, maar het is zoals het is. We kijken vooral naar wat er wel kan’, aldus Petra. Jeske zegt: ‘Alle collega’s waren snel gewend aan de nieuwe manier van werken die corona met zich meebrengt. We nemen het zoals het komt en dat gaan we ook doen met LAA. Iedereen heeft er zin in.’