De ambassadeurs van LAA spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het signaal schijnverlating. ‘Samen met andere gemeenten kijk je naar de praktijk en deel je ervaringen. Hoe kunnen we dit signaal samen beter maken? Dat is waardevol’, zegt Joke Korsaan, projectleider woonfraude in Haarlem en LAA-ambassadeur.

Schijnverlating aantonen is voor gemeenten niet altijd gemakkelijk. Om de hitrate van dit signaal te verhogen zijn de LAA-ambassadeurs ingeschakeld. Alle 45 gemeenten die deelnemen aan dit signaal hebben een ambassadeur toegewezen gekregen. Joke werkt samen met de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden, Amsterdam, Zaanstad en Haarlem. ‘In casusoverleggen bespreken deze gemeenten samen hoe ze dit signaal oppakken’, zegt Joke. ‘Omdat we met een kleine groep zijn, kunnen we echt de diepte in gaan. Hoe benader je schijnverlating? Wat voor vooronderzoek doe je? Wat vraag je bij een huisbezoek? Dus heel uitvoerend en heel praktisch.’

Laagdrempelig

Het voordeel van deze werkwijze is dat gemeenten veel van elkaar leren. ‘Het is een laagdrempelige manier om casuïstiek uit te wisselen’, vindt Joke. ‘De gemeenten geven elkaar handige tips. Het boeiende van het casusoverleg is ook dat je iets te weten komt over de werkwijze in gemeenten waar je anders nooit contact mee zou hebben.’ De LAA-ambassadeurs organiseren drie casusoverleggen met “hun” gemeenten. ‘Ondertussen komen we ook als ambassadeurs bij elkaar om het Ontwikkelteam van LAA te voeden met de nuttige informatie die we hebben opgehaald in de casusoverleggen. Die informatie wordt gebruikt om het signaal beter te maken. Daar hebben we allemaal belang bij.’

Meerwaarde

Samen zorgen voor een kwalitatief goede BRP, dat vindt Joke belangrijk. Dat was voor haar ook de reden om LAA-ambassadeur te worden. ‘De meerwaarde van LAA is dat het inzichtelijk maakt dat de BRP niet uitsluitend van Burgerzaken is. Er zijn zoveel partijen die gebruikmaken van de BRP, van de Belastingdienst tot de SVB, van de politie tot de leerplichtambtenaar. Allemaal gaan ze ervan uit dat de BRP op orde is. Maar dat is niet altijd zo. Sommige mensen gaan verhuizen en vergeten dat door te geven, andere mensen blijven bewust liever buiten beeld. LAA heeft ervoor gezorgd dat een kwalitatief goede BRP méér is dan een taak van Burgerzaken. Als we allemaal gebruik maken van de BRP is het in ons aller belang dat de BRP op orde is.’ Dankzij LAA worden er weer huisbezoeken gedaan, stelt Joke. ‘Daardoor zien we wat er achter de voordeur gebeurt en leren we dat er meer is dan een papieren werkelijkheid. Daar wil ik me graag voor inzetten.’ 

‘Er is meer dan een papieren werkelijkheid’

‘Iedereen gaat ervan uit dat de BRP op orde is, maar dat is niet altijd zo’

Drive

Waarom past de rol van ambassadeur goed bij haar? ‘Ik ken de werkprocessen in gemeenten en ik ken de belangen van managers en bestuurders’, zegt Joke. ‘Ik fungeer een beetje als de verbinding tussen dienstverlening en handhaving en ik kan zaken op strategisch niveau verwoorden richting het bestuur en de directies.’ Ze wijst erop dat dit ook geldt voor haar collega-ambassadeurs. ‘We weten waar we het over hebben en we weten hoe we zowel het management moeten inzetten als bestuurlijk commitment kunnen krijgen voor de inzet van LAA. Als ambassadeur moet je de drive hebben om continu een missie uit te dragen: dit draagt echt bij aan verbetering van de kwaliteit van de BRP.’ Wat zou ze zeggen tegen gemeenteambtenaren die overwegen ambassadeur te worden? ‘Doe het. Het is goed voor je ontwikkeling, je krijgt de kans om een kijkje te nemen in de keuken van het RvIG, je breidt je netwerk uit en het is goed voor de adreskwaliteit in je eigen gemeente en in andere gemeenten.’