In Kort nieuws lees je over:

  • Contactbijeenkomst: LAA in coronatijd
  • Informatiesessie regelgeving LAA

  • Lezersonderzoek 2020

Contactbijeenkomst: LAA in coronatijd

In september en oktober vond de dertiende ronde van de LAA contactbijeenkomsten plaats. Digitaal, vanwege het coronavirus. De contactbijeenkomsten stonden in het teken van LAA in tijden van corona.

Met een quiz vol vragen over LAA gingen de bijeenkomsten van start. Om vervolgens in verschillende deelsessies aan de slag te gaan met vier vraagstukken over LAA in coronatijd. Ben je benieuwd wat is besproken? Lees op Pleio (na inloggen) de samenvatting van alle contactbijeenkomsten.

Informatiesessie regelgeving LAA

Het Ministerie van BZK en RvIG werken aan de wettelijke grondslag voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De aanpak binnen LAA wordt gekenmerkt door samenwerking. Die zoeken we ook op voor de uitwerking van de lagere regelgeving. Op 26 november is een groep enthousiaste deelnemers samen in gesprek gegaan over de opzet en inhoud van de lagere regelgeving. Het resultaat is een goedbezochte, levendige en interactieve online sessie met gemeenten en signaalleveranciers.

Dialoog en verbinding

De sessie is georganiseerd om onze partners te betrekken bij het tot stand komen van de lagere regelgeving en om al in de ontwerpfase met elkaar van gedachten te wisselen. Nadat kort ingegaan is op de stand van zaken m.b.t het wetvoorstel, komt het gesprek over de lagere regelgeving op gang.

Een belangrijk doel van de lagere regelgeving is om transparantie te bieden ten aanzien van de gegevensverwerking door BZK/RvIG in het kader van LAA. Daarnaast is van gedachten gewisseld over de reactietermijn voor gemeenten en het vastleggen van de meegestuurde aanvullende gegevens door de signaalleveranciers. Ook is de informatiesessie een plek gebleken waar verschillende deelnemers afspraken maken om kennis te delen en overeenkomstige vragen gezamenlijk op te pakken.

We kijken terug op een waardevolle middag met een goede dialoog. Met de input en tips die we hebben gekregen gaan we aan de slag.

Vervolg

De openbare consultatie voor de lagere regelgeving staat nu gepland voor februari 2021. Je kunt consultatieversie van het wetsvoorstel en straks de consultatieversie van het besluit vinden op internetconsultatie.nl. Inwerkingtreding van de LAA-regelgeving is voorzien op 1 juli 2021 of 1 januari 2022, afhankelijk van de voortgang van de behandeling door het parlement.  

Lezersonderzoek 2020

De redactie van LAA Magazine zoekt constant naar nieuwe mogelijkheden om het magazine sterker, aantrekkelijker en relevanter te maken. En jij kan daarbij helpen door mee te doen aan de lezersenquête. Dat kan tot 15 januari. Beantwoording van de vragen duurt ongeveer 5 minuten.

Veel dank voor je medewerking.

QR-code lezersonderzoek LAA magazine december 2020
Scan de QR code om naar de lezersenquête over LAA magazine te gaan.

Lezersonderzoek IDee magazine

Wil je ook de lezersenquête van IDee Magazine invullen? Volg dan de link naar die enquête.