De laatste dagen van 2020 staan voor de deur, we kijken terug op een jaar dat totaal anders is dan andere jaren. Na de toespraak van premier Rutte op 14 december is duidelijk dat ook de komende weken geen extra ruimte bieden. Dat maakt het extra belangrijk om de komende feestdagen even extra te genieten, in kleine kring gezellig samen zijn en te ontspannen. Namens RvIG wensen we jullie hele mooie feestdagen en een gelukkig en vooral ook gezond 2021. 

Fijne feestdagen

In dit bewogen jaar kijken we trots naar ieders blijvende inzet en enthousiasme aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, is de afgelopen maanden op creatieve wijze invulling gegeven aan adresonderzoek. Hiervoor willen we iedereen bedanken. We hopen dat 2021 het jaar wordt waarin steeds wat meer mogelijk wordt en dat met net zoveel enthousiasme gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van LAA.

Benieuwd hoe het LAA-jaar 2020 eruit ziet in feiten en cijfers?

 • De meest favoriete dag voor huisbezoek is de donderdag met gemiddeld 104 huisbezoeken.
 • De vrijdag is met gemiddeld 45 huisbezoeken de minst favoriete werkdag.
 • Amsterdam schrijft in het opmerkingenveld de meeste verhalen tijdens het huisbezoek.
 • De koploper voor het meest uitgebreide verhaal is Schiedam met 2855 karakters.
 • Gemeente die de signalen het snelst oppakt is Eindhoven met gemiddeld 7.8 dagen
 • Het signaal dat het snelst wordt opgepakt is UWV langdurig RNI.
 • De winter is absoluut het beste jaargetij voor de hitrate. Dit seizoen scoort met een hitrate van 55,5%.
 • De signalen waar de hitrate het meest last heeft van seizoensinvloeden zijn Briefadres en Schijnverlating IG.
 • Het signaal met de grootste stijging t.o.v. vorig jaar is RDW OBR (hitrate van 30% naar 54%).
 • Het hoogste aantal huisbezoeken op een dag is 9 maart, met maar liefst 160 huisbezoeken.
 • Voor corona werden gemiddeld 60 huisbezoeken per dag afgelegd.
 • Het dieptepunt viel in april met een gemiddelde van 2 huisbezoeken per dag.
 • Vanaf juni is het gemiddelde aantal huisbezoeken gestegen naar 34 per dag.
 • Gemeente Apeldoorn heeft nu al een mutatiegraad van 90%. Dit is de gemeente die de uitkomsten van de huisbezoeken dus daadwerkelijk doorvoert in de BRP! Bravo.
 • In de gemeente Goes is de kans het grootst dat je als toezichthouder voor een dichte deur staat, 36% van de afgeronde signalen hebben de status ‘Driemaal Bezocht’.
 • De gemeente met de grootste kans op Weigering is Waddinxveen, met 14,3% staan zij aan kop.