Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 24

Planning

Binnen LAA zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe soorten signalen, de zogenoemde ontwikkelsignalen. Dit doen we in proeven en pilots samen met verschillende groepen gemeenten en BRP-afnemers. Met elkaar zorgen we ervoor dat een signaal wordt uitgezet waarbij de kans op het vinden van een onjuistheid groot is. Zowel de BRP-afnemer als ontwikkelgemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Zijn de signalen na een proef- en pilotfase positief afgerond, dan wordt het een volwassen signaal. Deze signalen worden aan alle LAA-deelnemers verstrekt, zij krijgen iedere maand risicosignalen aangeleverd voor het uitvoeren van adresonderzoek. Om de kwaliteit van deze volwassen signalen te blijven garanderen, worden ze stelselmatig doorontwikkeld en geëvalueerd.

Onderstaande platen laten de jaarplanning van zowel de ontwikkelsignalen als de volwassensignalen zien. We zijn blij dat het aantal adresonderzoeken de laatste weken, ondanks corona, toch weer toeneemt.