Om gemeenten te helpen bij het goed uitvoeren van adresonderzoek zijn verschillende werkinstructies ontwikkeld. Deze bevatten een checklist voor het uitvoeren van LAA-adresonderzoek en tips voor de verschillende fases van een onderzoek (vooronderzoek, huisbezoek en afronding).

De algemene instructie voor adresonderzoek. Naast nuttige tips voor de verschillende fases van een onderzoek wordt inzicht gegeven in de wettelijke bevoegdheden die je kunt inzetten.

Het signaal Schijnverlating Belastingdienst. Hierbij gaat het om ouders met jonge kinderen waarvan één van de ouders zich op een ander adres heeft ingeschreven dan de andere ouder en kinderen. De Belastingdienst twijfelt of de vertrokken ouder daadwerkelijk is verhuisd of slechts op een ander adres staat ingeschreven.

Het signaal UWV Langdurig RNI. Bij dit signaal gaat het erom dat bij een uitkeringsaanvraag bij het UWV een BRP-registratie niet verplicht is. Er wordt dan in de RNI een verblijfadres opgenomen. Als een uitkeringsgerechtigde langer dan 4 maanden in Nederland verblijft zonder een adresgegeven in de BRP, is er sprake van gerede twijfel.

Het is de moeite waard om deze overzichtelijke werkinstructies te delen met je collega’s. Rond de zomer wordt de vierde instructie visueel gemaakt, namelijk voor het signaal Onbestelbaar retour.