Vanuit LAA vinden we het belangrijk om intensief contact te hebben met onze partners. Met elkaar ideeën en ervaringen uitwisselen, kennisdelen- en ophalen en informeren. Toen de coronamaatregelen van kracht werden, zijn we gaan zoeken naar nieuwe manieren om dit contact te onderhouden. Ook nu we veel thuiswerken.
De eerste bijeenkomst die vanuit het ontwikkelteam gepland stond, was een kick-off sessie voor het signaal Langdurig RNI van UWV. Voor deze sessie moest een online alternatief bedacht worden. Het doel van de sessie is om gemeenten inzicht te geven over het ontstaan van het signaal en informatie te geven die relevant is voor het uitvoeren van adresonderzoek bij dit specifieke signaal.
Omdat een vuurdoop altijd spannend is hebben we twee deelnemers gevraagd hun ervaringen over deze online sessie te delen. In dit artikel lees je hoe Wout Elemans, staffunctionaris Burgerzaken bij de gemeente Nijmegen en Jennifer de Bruijn, Liaisonmanager Handhaving bij UWV deze sessie hebben ervaren.

Wout Elemans

Blij verrast

Voor zowel Wout als Jennifer was het een van de eerste online bijeenkomsten met een grotere groep deelnemers. Wout: “Ik zag de deelnemerslijst met ruim 30 namen en was in eerste instantie een beetje huiverig. Het was in de beginperiode van de coronamaatregelen en iedereen was toen nog onbekend met video vergaderen. Tijdens vergaderingen in kleinere groepen was het soms al snel wat rommelig. En ik kende de verhalen over slechte verbindingen, microfoontjes die niet werken en laptops die halverwege uitvallen. Nu klinkt het allemaal al lang geleden, inmiddels ben je 40-50 sessies verder, maar in het begin was het zeker wennen. Ik was dan ook heel blij met de testsessie die van tevoren was ingepland, slim dat dit moment was ingebouwd.”

“Ik was verrast dat het zo goed ging”

Jennifer: “Zeker, die twijfel vooraf herken ik. Ik was dan ook blij verrast dat het zo goed liep. Mijn eerste ervaringen met vergaderingen met slechts drie personen waren nog niet positief. Het was super goed en strak georganiseerd. En ondanks dat de sessie 2,5 uur duurde liep het lekker door. Het was echt boven verwachting goed.”

Online versus live bijeenkomsten

Online samenkomen heeft als uitdaging om het interactief te houden en niet alleen te zenden. Zeker als de groep wat groter is en elkaar niet kent. Door het inzetten van de chatfunctie en Mentimeter hebben we interactie in het programma ingebouwd. Ook zijn een aantal gemeenten vooraf benaderd met het verzoek om vragen en antwoorden over de werkinstructie voor te bereiden. Toch misten Wout en Jennifer de uitwisseling tussen de gemeenten onderling. Beiden geven aan dat tijdens een ‘live’ bijeenkomst meer reacties en vragen vanuit de deelnemers komen en meer praktijksituaties gedeeld worden.

Wout: “Een live bijeenkomst leeft meer, er ontstaan meer ideeën. Daarnaast kun je tijdens de pauze of na afloop op iemand aflopen om de verdieping in te gaan. Bij een online sessie ligt die drempel hoger.”

"Maar”: zegt Jennifer; “Er zijn zeker ook voordelen, denk alleen maar aan het ontbreken van reistijd. Ik denk ook dat je meer betrokken bent aangezien je in beeld bent en iedereen je gezicht continue ziet. Door de boeiende verhalen en een voorzitter die gepassioneerd is, kan deze online sessie qua professionaliteit zeker vergeleken worden met live bijeenkomsten vanuit LAA.”

Actueel signaal

Tijdens de sessie gaf UWV een presentatie over de proef met het signaal Langdurig RNI. Jennifer kijkt positief terug op de bijdrage van UWV.

Deze online sessie was een goede manier om een presentatie te geven. Mijn collega Jimmy Jong A Lock, Strategisch Accountmanager UWV kon het verhaal vertellen met onderbouwing van een presentatie die goed te volgen was. Er is schijnbaar genoeg over tafel gegaan om enthousiast aan de slag te gaan, want de gemeenten zijn daar waar mogelijk aan het werk met het signaal. Door deze sessies krijg je als UWV inzicht in de meningen en vragen van de mensen die het werk uitvoeren. In de keten draait het om deze uitwisseling en niet alleen om het zenden vanuit de bron. Het succes van de samenwerking begint, naar mijn mening, bij meer kennis over elkaars processen en de bijbehorende maatschappelijke dynamiek. Daar horen we normaal gesproken niet veel over.”

Jennifer de Bruin

“Je bent gek als je niet meedoet aan LAA”

Wout: “Dit signaal is heel goed om een landelijk breed probleem aan te kaarten. Actueler kan je het niet treffen met de coronabrandhaarden en de onvindbaarheid van arbeidsmigranten. Qua timing een geluk bij een ongeluk. Los van de juistheid van de gegevens in de BRP, is de bijvangst ook gigantisch. Het gaat niet alleen om de financiële opbrengst maar ook om het sociaal maatschappelijke inzicht. Je bent gek als je als afdeling burgerzaken hier niet aan meedoet. Daarom ben ik ook zo blij met deze sessie. Een goede opzet, van strategisch niveau naar operationele uitvoering. Je krijgt duidelijk inzicht in het belang van het signaal; waar komt het signaal vandaan, wat speelt er landelijk en door de cijfers krijg je zicht op de omvang. Daarna wordt je meegenomen in de verschillende fases van het adresonderzoek zelf. Ik heb dat als heel positief ervaren.”

Jennifer: “Inmiddels staat ook de werksessie gepland voor dit signaal. Voor UWV levert dit waardevolle data op voor verder onderzoek. Dus ik ben erg benieuwd wat deze data voor UWV oplevert. Wout: “Als ik alvast vooruit mag kijken naar een evaluatiesessie, dan helpt het enorm om de successen te vieren. Wat de terugkoppeling richting UWV daadwerkelijk heeft opgeleverd. Het is fijn om dat te horen zodat je weet waarvoor je het allemaal doet en wat jouw acties opleveren. Daar wordt de uitvoering gelukkig van en blijf je het enthousiasme stimuleren. We weten dat het vruchten afwerpt en zo maak je de cirkel weer rond. Jennifer: “Zeker, uiteindelijk draait het om de onderlinge uitwisseling. Dat is wat de samenwerking voor ogen heeft.”

“De lat voor een volgende sessie is heel hoog gelegd”