Signalen

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 22

Planning volwassensignalen 2020

tekening van huisbezoek voor Kort Nieuws

Volwassensignalen

Volwassen signalen zijn signalen die na een proef- en pilotfase rijp zijn gebleken om aan LAA-deelnemers verstrekken. Dit zijn acht signaaltypen: VOW adres, VOW persoon, veelverhuizers, samenwoners, overbewoning, doorgangsadres, onbestelbaar retour CJIB en briefadres Belastingdienst.

De gemeenten ontvangen de signalen volgens een vast ritme: in de eerste week van iedere maand worden in de LAA-applicatie adressen van vier tot vijf verschillende typen klaargezet voor onderzoek. Deze figuur toont welke signaaltypen tot 1 maart 2020 zijn geleverd. 
Om de kwaliteit van deze volwassen signalen blijvend te garanderen, worden ze stelselmatig doorontwikkeld en geëvalueerd.  

Volwassensignalen maart 2020