Op deze pagina vind je informatie over:

  • Inrichting LAA
  • LAA-activiteiten tijdens de Coronacrisis

LAA is een groot samenwerkingsverband, waarbij veel partijen en mensen betrokken zijn. Sommigen van dichtbij en intensief, anderen nieuwsgierig op meer afstand. Continu werken aan draagvlak is belangrijk voor LAA. Communicatie en overleg staan hierin centraal. Onderstaande afbeelding  toont de organisatie en de deelnemers.

Inrichring LAA april 2020

Overleg en organisatie

Het operationeel overleg is het platform waarin de meest betrokken  gemeenten, afnemers en andere belanghebbenden bijeen komen om op de hoogte te blijven en kennis uit te wisselen. Het legt de verbinding tussen de strategische aspecten en de concrete uitvoering.

Het bestuurlijk overleg vindt plaats in de stuurgroep, die wordt voorbereid door het Overheidsbreed Samenwerkingsverband Adreskwaliteit.

Het witte vlak in het midden staat voor de organisatie van LAA bij RvIG en ICTU, die momenteel de samenwerking organiseren in opdracht van het Ministerie van BZK.

LAA-activiteiten tijdens de Coronacrisis

De coronacrisis raakt ons allemaal, gezondheid is nu het allerbelangrijkste. In deze bijzondere tijd proberen we onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden maar de maatregelen van het RIVM vragen om kritisch naar deze dienstverlening te kijken. Wat is mogelijk en haalbaar?  

We zijn erg blij met het blijvende enthousiasme voor LAA, ondanks de moeilijke omstandigheden! Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we een aantal zaken op een rij gezet:

  • Op RvIG.nl staat een FAQ met antwoord op veel gestelde vragen van gemeenten aan RvIG. Daarin zijn ook LAA-gerelateerde vragen opgenomen.
  • Tot 1 juni zijn alle geplande bijeenkomsten geannuleerd. We onderzoeken de mogelijkheden voor het online aanbieden van bijeenkomsten. Betreffende gemeenten en afnemers worden hierover geïnformeerd.
  • In april zijn de volwassen signalen gewoon geleverd. Eind april wordt een beslissing genomen over de levering van mei.
  • Over de (aangepaste) levering van ontwikkelsignalen wordt met de deelnemende gemeenten gecommuniceerd.
  • Probeer zo veel mogelijk door te gaan met de uitvoering van vooronderzoek. Hoe meer vooronderzoeken klaar staan, hoe sneller we straks weer van start kunnen met huisbezoeken.

Succes gewenst de komende periode en pas op jezelf, je naasten, en blijf gezond!