Twee nieuwe LAA-ambassadeurs stellen zich aan u voor:  Corina Willemse en  Sabine Thissen.
Verder vindt u hier korte berichten over de overgang van LAA naar RvIG en over juridische kennisbijeenkomsten.

Portretfoto Corina Willemse, gemeente Hoorn
Foto: Corina Willemse

Even voorstellen: Corina Willemse

Ik werk bij team dienstverlening backoffice van de gemeente Hoorn. Hier houd ik me onder andere bezig met de controle op bewoning door arbeidsmigranten en adresonderzoek.

In Hoorn is ons team al een paar jaar bezig met de doorontwikkeling van adresonderzoek en samenwerking met andere partners. Je hebt soms een multidisciplinaire aanpak nodig om gedegen onderzoek te doen, maar je moet elkaar ook niet in de weg zitten. Dit vraagt duidelijke afstemming met interne en eventuele externe partijen. De samenwerking heeft een goede borging nodig. Je gebruikt elkaars kennis en vaardigheden. Daar heb je allemaal baat bij.

Waarom ben ik ambassadeur geworden? De resultaten van onze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ik graag een bijdrage wil leveren om andere gemeenten te helpen bij hun ontwikkeling. Het is geweldig als de samenwerking op gang komt! Elke stap vooruit zorgt voor meer enthousiasme omdat je er niet meer alleen voor staat en je samen naar een gericht doel toe werkt.

Andere afdelingen begrijpen steeds meer dat de BRP een hele belangrijke informatiebron is. Omdat we ons steeds verder ontwikkelen, worden we nog alerter en krijgen we een bredere kijk op zaken. Niet alleen binnen je eigen gemeente maar ook bij andere gemeenten. Steeds meer blijkt dat zaken onze gemeentegrenzen overschrijden. In een veranderende omgeving is het van belang dat we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en dat we regionaal gaan samenwerken, ook om te voorkomen dat zaken zich gaan verleggen.

Als ambassadeur van West-Friesland verwacht ik samen met mijn accountmanager andere gemeenten te enthousiasmeren en "wakker te maken" om, ondanks alle lopende zaken, tijd en financiële perikelen, prioriteiten te gaan stellen en draagvlak te krijgen voor goede samenwerkingsverbanden. 

Je kunt bij mij terecht voor praktische vragen op het gebied van onderzoeken maar ook om mee te denken over te maken stappen om andere afdelingen te motiveren om aan te sluiten. We komen graag langs om mee te denken en kennis en ervaring met elkaar te delen!

Portretfoto Sabine Thissen, gemeente Maastricht
Foto: Sabine Thissen

Even voorstellen: Sabine Thissen

Ongeveer een jaar geleden ben ik gestart als Teammanager Callcenter & Beheer (BRP) bij de gemeente Maastricht. Binnen het team Beheer werken we al sinds september 2016 met veel enthousiasme, maar bovenal met veel succes aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Ik ben overtuigd van deze aanpak en zeer tevreden met de behaalde resultaten, maatschappelijke effecten en de tot stand gekomen samenwerking. Dus was voor mij de keuze om ambassadeur te worden, snel gemaakt.

Binnen de regio Zuid-Limburg zie ik vooral een taak voor mij weggelegd als ‘verbinder’ - door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaring uit te wisselen - om ook kwesties aan te kunnen pakken die de gemeentegrenzen overschrijden. Natuurlijk hoop ik als ‘ambassadeur’ (samen met onze accountmanager) ook de laatste gemeenten binnen de regio over de streep te trekken en enthousiast te maken voor dit mooie samenwerkingsverband. Toch zie ik niet alleen voordelen in regioverband. Ik verwacht dat het ambassadeurschap mij ook genoeg mogelijkheden biedt om mijn (gemeentelijke) netwerk op landelijk niveau uit te breiden en nog meer kennis en ervaring op te doen op dit gebied.

LAA bij RvIG

Per 1 oktober 2019 is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) overgedragen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Sinds 2014 was het project LAA ondergebracht bij ICTU.

LAA heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen RvIG, gemeenten en vele partners zoals de Belastingdienst en de SVB. Vanwege het succes van dit project besloot het kabinet deze samenwerking tussen rijksoverheden en gemeenten structureel in te bedden. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit krijgt onderdak bij RvIG. Door deze overgang krijgen deelnemers aan LAA zekerheid over de voortzetting.

De juridische herijking van LAA in de wetgeving is nog niet voltooid. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden tijdelijk nog ondergebracht is bij ICTU. ICTU verzorgt na 1 oktober nog de gegevensverwerking voor LAA. De overeenkomsten tussen ICTU en gemeenten voor de feitelijke verwerking van persoonsgegevens blijven van kracht. In de praktijk hebben deelnemers aan LAA na 1 oktober vooral contact met RvIG. Uiteraard blijven alle LAA-activiteiten op elkaar afgestemd.

Juridische kennisbijeenkomsten

In 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Voor alle overheidsorganen ontstond de verplichting functionarissen gegevensbescherming (FG’s) te benoemen met een onafhankelijke(r) positie. Als gevolg hiervan kreeg LAA met regelmaat vragen over de juridische basis en borging van LAA. Na een succesvolle Try-Out sessie met de LAA-ambassadeur gemeenten worden er in november vijf bijeenkomsten voor genodigden in het land georganiseerd.