LAA is een groot samenwerkingsverband, waarbij veel partijen en mensen betrokken zijn. Sommigen van dichtbij en intensief, anderen nieuwsgierig op meer afstand. Continu werken aan dit draagvlak is belangrijk voor LAA. Communicatie en overleg staan hierin centraal. De bovenstaande afbeelding  toont de organisatie en de deelnemers.

Overleg en organisatie

Het operationeel overleg is het platform waarin de meest betrokken  gemeenten, afnemers en andere belanghebbenden bijeen komen om op de hoogte te blijven en kennis uit te wisselen. Het legt de verbinding tussen de strategische aspecten en de concrete uitvoering.

Het bestuurlijk overleg vindt plaats in de stuurgroep, die wordt voorbereid door het Overheidsbreed Samenwerkingsverband Adreskwaliteit.

Het witte vlak in het midden staat voor de organisatie van LAA bij RvIG en ICTU, die momenteel de samenwerking organiseren in opdracht van het Ministerie van BZK.