Tekst Leestijd: ca. 3 minuten

De gemeenten die deelnemen aan LAA krijgen iedere maand risicosignalen voor adresonderzoek. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe soorten signalen; in proeven en pilots met verschillende groepen gemeenten en BRP-afnemers. Welke soorten signalen zijn er ‘volwassen’ en welke zijn er in ontwikkeling?

Volwassen signalen

De eerste groep noemen we ‘volwassen’ signalen. Dit zijn signalen die na een proef- en pilotfase rijp zijn gebleken om aan LAA-deelnemers verstrekken. Dit zijn inmiddels negen signaaltypen: briefadres, briefadres met toeslagenbelang van de Belastingdienst, CJIB OBR, doorgangsadres, overbewoning, samenwoners, veelverhuizers, VOW-adres en Status VOW (VOW is: vertrokken onbekend waarheen).

De gemeenten ontvangen de signalen volgens een vast ritme: in de eerste week van iedere maand worden in de LAA-applicatie adressen van vier tot vijf verschillende typen klaargezet voor onderzoek. Deze figuur toont welke signaaltypen in de eerste helft van 2019 worden geleverd. 
Om de kwaliteit van deze volwassen signalen blijvend te garanderen, worden ze stelselmatig doorontwikkeld en geëvalueerd. 

infographic volwassen signalen

Ontwikkelsignalen

Binnen LAA stuiten gemeenten en BRP-afnemers ook regelmatig op nieuwe vormen van adresgerelateerde fraude. Een nieuw risicosignaal ontwikkelen we al lerende in proeven en pilots. Een gemeente die deelneemt aan een proef of pilot ontvangt hiertoe ‘ontwikkelsignalen’, steeds in de tweede week van de maand (en in aanvulling op de volwassen signalen). De leerpunten van het adresonderzoek worden besproken tijdens zogenoemde ontwikkelsessies waarbij ook collega-gemeenten en betrokken BRP-afnemers aanwezig zijn. 

In de tweede helft van 2019 worden diverse nieuwe signalen ontwikkeld in samenspraak met UWV, Politie (‘adres vergeefs bezocht’) en de Belastingdienst. Onderstaande plaat toont de planning.  Het nieuwe risicosignaal van de politie betreft adressen die eerder tevergeefs zijn bezocht -door zowel deurwaarders als Politie in verband met een niet betaalde Mulder-boete. 

infographic ontwikkelsignalen