Stand van zaken

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 20

Kort nieuws

tekening van huisbezoek voor Kort Nieuws

Tekst Leestijd: ca. 2 minuten

tekening huisjes met signaal

LAA en RvIG op het VNG-congres: baten voor gemeenten

Is iemand wie hij zegt te zijn, klopt dat woonadres eigenlijk wel?

Voor dit soort vragen verzorgen gemeenten de Basisregistratie Personen, waar alle overheden op vertrouwen: het is een van hun kerntaken. RvIG en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit helpen gemeenten daarbij. Ze staan daarom samen op de markt van het VNG Jaarcongres, op 4 en 5 juni in Barneveld. 

Zij vertellen in hun combi-stand over de ontwikkelingen op adres- en identiteitsgebied. Hoe gemeenten met LAA hun maatschappelijk werk kunnen versterken of adresgerelateerde fraude kunnen aanpakken. En over de kosten en baten van LAA voor de gemeente zelf: wat is de lokale balans, zowel financieel als maatschappelijk? 
RvIG vertelt onder meer over de digitale identiteitsbewijzen die gaan komen. Het paspoort op je telefoon: hoe dan? De techniek komt eraan! 

We zijn op het VNG-congres te vinden in de stands met nummer 12 en 13.

bellentableau

Hoe kunnen we samen woonfraude bestrijden?

Woensdagochtend 17 april hield de Tweede Kamercommissie BZK een rondetafelgesprek over woonfraude. Centrale vraag: hoe kunnen we woonfraude effectief aanpakken met alle betrokken partijen samen? Biedt een aanpak als die van de LAA mogelijkheden?

Naast de voorzitters Raad van Bestuur SVB en de Raad van Bestuur UWV en de DG Belastingdienst, waren ook LAA, de gemeente, de politie en de woningcorporaties Amsterdam vertegenwoordigd. 

De LAA behoefde nauwelijks introductie; alle genodigden benadrukten spontaan het belang van multidisciplinaire samenwerking en noemden de LAA als effectief en goed voorbeeld van een succesvolle en kansrijke multidimensionale aanpak. De UWV, die nu ook gaat deelnemen aan LAA, benadrukte het belang om er samen voor te zorgen dat de BRP op orde is. Onder meer door samen risicoprofielen te maken op basis van anonieme data. 

Een grote gemene deler: iedereen wil heel graag samenwerken en gegevens delen om samen woonfraude te bestrijden, voor zover noodzakelijk voor dat doel te bereiken, maar heeft soms best last van de strenge eisen die de AVG stelt: er móet een wettelijke grond zijn om gegevens te delen. Eigenlijk vroeg het gehele gezelschap zich af of de drempel om gegevens te delen niet lager kan. Is er geen tussenoplossing in afwachting van een wetswijziging (BRP)? 

Wie doet wat in besturing LAA

Onderstaande figuur laat zien hoe het Samenwerkingsverband van LAA wordt bestuurd. De Stuurgroep bewaakt het programma, beslist over voorstellen en adviseert departementen. Het OSA (Overheidsbreed Samenwerkingsverband Adreskwaliteit) is een informeel overleg van de meest intensief betrokken deelnemers dat nieuwe ontwikkelingen verkent, ook buiten LAA. Het Operationeel Overleg wisselt praktijk-ervaringen uit tussen deelnemers aan LAA en onderhoudt de samenwerking. 

Er waren weer wat kleine wijzigingen in de personele bezetting van deze groepen, dit zijn de actuele namen per 17 mei.
 

schets van inrichting LAA