LAA Magazine, Editie 20

Publicatiedatum
dinsdag 28 mei 2019
Hoofdredactie
LAA Magazine is een uitgave van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en bedoeld voor betrokkenen van dit samenwerkingsverband. Namens het kabinet gaf het ministerie van BZK opdracht aan de Stichting ICTU deze samenwerking te organiseren, om met risicogericht onderzoek de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) te verhogen en de aanpak van adresgerelateerde fraude mogelijk te maken.
Relaties van het samenwerkingsverband kunnen zich abonneren op een attendering op nieuwe edities. Ook aanbevolen voor wie deelname aan LAA nog overweegt. Abonneer u via: CommunicatieLAA@ictu.nl o.v.v. uw naam en e-mailadres.
Productie
De inzending van kopij voor dit magazine werd afgesloten op 17 mei 2019.
Vormgeving
Guus den Tonkelaar
Fotografie: Studio Oostrum en Loïs Diallo (recreatieparken resp. Ulco van de Pol)
E-mail
aanpakadreskwaliteit@ictu.nl
Internet
www.aanpakadreskwaliteit.nl
Redactieadres
ICTU-LAA, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag
Telefoon
(070) 260 0202
Copyright
CC0 1.0 Universal