Transitie

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 19

Inrichting en toekomst LAA

groepsfoto transitieteam

Tekst Leestijd: ca. 2 minuten

Van project naar een vaste werkwijze: LAA is volwassen geworden. Daarom is in mei 2018 door de stuurgroep besloten dat deze samenwerking structureel onderdak krijgt bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Die overgang geeft de deelnemers zekerheid over de continuering van de aanpak. LAA is en blijft het vliegwiel voor het samenwerken aan risicogericht adresonderzoek: zowel binnen en tussen gemeenten, als tussen BRP-afnemers en gemeenten. In 2019 zullen we deze overgang realiseren. De groepsfoto hierboven toont de mensen die daaraan werken. 

portret Christel Olivers, lid directieteam RvIG
Christel Olivers, manager Coördinatie Beleid en Strategie bij RvIG

Christel Olivers, lid directieteam RvIG, is verantwoordelijk voor het zorgvuldig borgen van LAA- werkzaamheden bij RvIG. Zij licht toe: “RvIG krijgt een steeds ruimer takenpakket, waarin belangrijke thema’s als kwaliteit van onze registraties en daarmee samenhangend adres- en identiteitsfraude een prominente plek krijgen. Dat gecombineerd met het feit dat RvIG dé leverancier van risicoadressen aan LAA is, maakt RvIG de logische plek om de LAA-werkzaamheden structureel onder te brengen. Onze integrale benadering betekent voor deelnemers dat zij straks één loket hebben voor preventie, fraudeaanpak en adreskwaliteit. Dit jaar gaan we ons hard maken om meer afnemers en gemeenten op LAA aan te sluiten en geven we vorm aan een duidelijke juridische basis voor LAA. Om al deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zijn we druk bezig nieuwe medewerkers te werven. In eerste instantie gaan RvIG-collega’s werken onder regie van ICTU. Dit betekent voor LAA-deelnemers en afnemers onder andere dat er gaandeweg het jaar nieuwe contactpersonen zullen komen”.

De mensen van RvIG die LAA-taken op zich nemen, zullen voor een goede overdracht eerst meelopen en meewerken binnen het huidige team bij ICTU, onder leiding van programmamanager Nanne de Jong. 

portret Nanne de Jong, programmamanager LAA bij ICTU
Nanne de Jong, programmamanager LAA bij ICTU

e-Zine IDee van RvIG

In het e-zine IDee#7 van RvIG kunt u meer lezen over hoe RvIG de inbedding van LAA vormgeeft.

In 2019 wordt LAA dus nog uitgevoerd door ICTU en werken we gelijktijdig aan de integratie van LAA naar RvIG. Dit vraagt gedurende het jaar dat we samen zorgvuldige afwegingen maken tussen operatie en overgang (‘transitie’). Naast het inwerken van RvIG-collega’s, krijgt ook de overdracht van relaties bij de samenwerkingspartners en gemeenten, diverse systemen en LAA-werkwijzes hierbij systematisch de aandacht. Voor een goede overdracht, waarbij we alle aspecten goed en volledig in beeld hebben, verzorgt Bureau PwC momenteel een boedelonderzoek. Hierbij worden alle aspecten van IT, bedrijfsvoering, juridische kaders et cetera van LAA in kaart gebracht. Op deze zorgvuldige wijze verwachten wij een succesvolle overgang naar RvIG te realiseren.

Wie doet wat in besturing LAA

ICTU en RvIG hebben voor deze transitie extra overleg ingericht, maar de bekende winkel blijft gewoon open. Ook de formele organisatiestructuur van LAA blijft dit jaar als vertrouwd. Wel heeft de adviserende ‘Gouwzeegroep’ zijn naam alvast gewijzigd in het ‘Overheidsbreed Samenwerkingsverband Adreskwaliteit’ (OSA). Dat wordt ook de thuisbasis van de Brede Aanpak Adresfenomenen, die voortdurend nieuwe kansen onderzoekt.

De figuur hieronder laat zien wie er nu lid zijn van de Stuurgroep, het Operationeel Overleg en het OSA. Samen dragen en stuwen zij dit landelijke samenwerkingsverband.

schema van de inrichting van de organisatie van de LAA