Tekst Leestijd: ca. 3,5 minuten

Bijna 200 gemeenten maken voor hun adresonderzoeken gebruik van Suwinet-Inkijk. Als het aan Ronald Zijlstra ligt – strategisch adviseur bij de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) – worden dat er meer. ‘Dit helpt ambtenaren Burgerzaken om de kwaliteit van de BRP op orde te houden.’ Ellen Verburgt, relatiebeheerder bij BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen) vindt dat ook. ‘Het is een efficiënte manier om een adres op te zoeken.’

BKWI, een zelfstandig organisatieonderdeel van UWV, richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen de overheidsorganisaties in de sector Werk en Inkomen. De organisatie ontwikkelt en beheert Suwinet.

Suwinet is een digitale infrastructuur, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties in deze sector gegevens met elkaar of met andere partijen kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. ‘Het gaat om gegevens van o.a. UWV, SVB, DUO, het Kadaster, RDW en de Belastingdienst’, legt Verburgt uit. Zo ook adresgegevens van bijvoorbeeld UWV. Verburgt: ‘De gegevens uit de loonaangifteketen, die de Belastingdienst levert aan UWV, vormen een belangrijke bron van informatie’. ‘Als je als gemeenten daar geen gebruik van maakt, dan mis je een belangrijke bron’, stelt Zijlstra. ‘De gegevens zijn behoorlijk actueel, doorgaans twee maanden oud’, vult Verburgt aan.

‘Hoe beter de BRP, hoe beter alle instanties hun werk kunnen doen’

Hoe werkt Suwinet-Inkijk?

Burgerzaken heeft een aparte pagina in Suwinet-Inkijk waar zij adressen kunnen raadplegen. Gemeenten die voor adresonderzoek gebruik willen maken van Suwinet-Inkijk kunnen terecht op de website van UWV. Bij het onderdeel Gegevensdiensten staat een digitaal aanvraagformulier. Gegevensdiensten toetst de aanvraag en stuurt hem door naar BKWI. BKWI regelt de autorisatie en informeert de gemeente. Verburgt: ‘De autorisatie voor een afdeling Burgerzaken is anders dan bijvoorbeeld voor een Sociale Dienst. Per wettelijke taak is er een pagina en wij autoriseren de gemeente voor de juiste pagina. Dus verschillende gemeentelijke afdelingen hebben verschillende autorisaties, die samenhangen met de wettelijke taken en bevoegdheden van zo’n afdeling.’ Alle muisklikken worden gelogd en hierdoor weet BKWI dat in 2018 een kleine 200 gemeenten in totaal 153.000 keer een adres hebben opgezocht.

Stevig dossier

Medewerkers Burgerzaken kunnen met behulp van Suwinet-Inkijk zien wat het adres is dat een uitkeringsinstantie of een werkgever hanteert. ‘Stel dat bij Burgerzaken is gemeld dat iemand niet woont op het adres waar hij is ingeschreven’, zegt Zijlstra, ‘dan start Burgerzaken een onderzoek. Misschien zijn er nieuwe bewoners of komt er post retour.’ Als het adresonderzoek niets oplevert, dan kan de persoon in kwestie ambtshalve van het adres worden ‘uitgeschreven’. Mensen merken dan dat hun uitkeringen of toeslagen worden stopgezet. ‘Als iemand vervolgens bezwaar maakt, wil de bezwaarschriftencommissie weten hoe Burgerzaken tot dit besluit gekomen is. De zaak kan ook voor de rechter komen. Ook de rechter wil weten welke bronnen Burgerzaken heeft geraadpleegd. Als je de adressen in de Polisadministratie van UWV via Suwinet geraadpleegd hebt, is je dossier vollediger en dus steviger.’ Het kan ook zijn dat via Suwinet een ander adres bekend wordt. ‘Dan zou je onderzoek een heel andere wending genomen hebben. Het is natuurlijk prettiger als je iemand kunt bereiken en hij alsnog aangifte van adreswijziging doet.’

portret Ronald Zijlstra (NVVB)
Ronald Zijlstra, strategisch adviseur bij de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken)

‘Raadpleeg Suwinet-Inkijk in de eerste fase van het adresonderzoek’

Tijd besparen

Waarom maakt niet elke gemeente gebruik van Suwinet-Inkijk? ‘Sommige gemeenten kennen het niet’, zegt Verburgt. ‘Ook de grootte van de gemeente speelt een rol. Naarmate in een gemeente meer adresonderzoeken plaatsvinden, wordt het aantrekkelijker om Suwinet-Inkijk te gebruiken.’ Wat volgens haar ook meespeelt is dat er verantwoording afgelegd moet worden over het gebruik van Suwinet-Inkijk. ‘Er wordt aan gewerkt om de verantwoordingslast zo veel mogelijk te beperken.

Zijlstra vertelt dat sommige gemeenten vanwege capaciteitsproblemen adresonderzoeken noodgedwongen minder prioriteit geven. Dan schiet het raadplegen van Suwinet-Inkijk er al snel bij in. ‘Jammer, want met Suwinet-Inkijk bespaar je tijd. Je zou dit standaard al in de eerste fase van het adresonderzoek kunnen doen.’ Hij heeft een tip voor gemeenten: ‘Er komen verkiezingen aan. Dan komen er altijd stempassen onbestelbaar retour. Dat zijn gratis adressignalen, want adressen op stempassen komen uit de BRP. Leg die naast Suwinet-Inkijk. Dan heb je niet alleen input voor adresonderzoek, maar de stempassen kunnen wellicht ook de kiesgerechtigden bereiken, zodat ze kunnen stemmen. Dat is goed voor de democratie.’

portret Ellen Verburgt (SUWU)
Ellen Verburgt, relatiebeheerder bij BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen)
afbeelding van flyer van Suwinet Services
Flyer Suwinet Services

U kunt Suwinet aanvragen via: Portaal Gegevensdiensten UWV

Informatie over de werkgever

De NVVB wil graag dat de pagina voor Burgerzaken in Suwinet-Inkijk wordt uitgebreid met werkgeversinformatie. Zijlstra: ‘Stel dat iemand in de BRP ingeschreven is op een bepaald adres, maar daar niet blijkt te wonen. Als in Suwinet-Inkijk hetzelfde adres staat, moet een afdeling Burgerzaken veel moeite doen om het juiste adres te achterhalen.’ Het helpt dan als bijvoorbeeld de werkgever bekend is. Dan kan de gemeente daar contact mee opnemen. Zijlstra verwacht dat UWV Burgerzaken meer wil faciliteren in het adresonderzoek, maar toegang tot werkgeversinformatie moet eerst wettelijk worden geregeld. ‘UWV is deelnemer aan LAA en betrokken bij de kwaliteit van de BRP. UWV gaat ook terugmelden als een adres niet juist blijkt te zijn. Daar zijn we heel blij mee. Hoe beter de BRP, hoe beter alle instanties hun werk kunnen doen.’