Tekst Leestijd: ca. 1,5 minuut

Vorig jaar hebben de gemeenten 15.795 adresonderzoeken met LAA uitgevoerd: vrijwel gelijk aan de bestuurlijke doelstelling van 16.000. Op de helft van die adressen werd inderdaad andere bewoning gezien dan in de BRP stond geregistreerd: een hitrate van 50%.

Dat zijn de belangrijkste cijfers over LAA in 2018 zover nu bekend: de financiële resultaten kunnen pas eind dit jaar worden berekend, wanneer alle mutaties zijn verwerkt in de BRP én zijn toegepast op diverse regelingen (zoals het toekennen van bijstand en toeslagen). De hitrate van 50% is overigens van alle signaalsoorten samen. Wanneer we de proeven en pilots met nieuwe signaalsoorten eruit laten, is de hitrate 55%: ruim boven de doelstelling 47%.

illustratie stand van zaken LAA eind 2018

De afspraak met de opdrachtgever van LAA was dat het aantal deelnemende gemeenten in 2018 zou stijgen naar 260. Ook dat is gelukt: het werden er 274 per 31 december, waarvan er door herindeling 259 over bleven op 1 januari 2019. Inmiddels (februari 2019) woont 85% van de Nederlandse bevolking in een LAA-gemeente.

Streefcijfers LAA in 2019

Dit jaar zal LAA gestaag verder groeien: het doel is dat 80% (dus 284) van de gemeenten meedoen, die samen 15.000 adresonderzoeken doen, waarvan minstens 50% een van de BRP afwijkende bewoning laat zien.  Waarbij de werkwijze van LAA opnieuw zelf kostendekkend is.