Tekst Leestijd: ca. 1,5 minuut

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is al sinds de start van LAA belangrijk. De NVVB doet mee in de besturing van LAA, stimuleert afdelingen Burgerzaken en geeft ruimte voor LAA op congressen, in de eigen nieuwsbrief en in het tijdschrift Burgerzaken & Recht. Nu LAA structureel wordt ingericht, bezint ook de NVVB zich op haar blijvende rol. Die rol wordt het bevorderen van Binnengemeentelijke Samenwerking voor Adreskwaliteit. 

We vroegen aan Ronald Zijlstra, strategisch adviseur NVVB, hoe zij dat aanpakken. Ronald: “De BRP-adreskwaliteit is een breed gemeentelijk belang, veel afdelingen werken daarmee. En we weten inmiddels uit LAA dat multidisciplinaire samenwerking binnen de gemeente een voorwaarde is voor succes. De vereniging wil als partner en ambassadeur graag bijdragen aan beter gebruik van bestaand LAA-materiaal, bevorderen dat gemeenten meer signalen vanuit LAA oppakken en eigen signalen voor adresonderzoek genereren en bereiken dat alle gemeenten meedoen met LAA.” 

Verwachting praktijkmensen

Belangrijk voor goede resultaten met LAA-signalen is goede binnengemeentelijke samenwerking. Hoe wil de NVVB daaraan bijdragen?

“Tijdens de contactgroepbijeenkomsten in januari/februari 2019 verzorgde de NVVB telkens een onderdeel over die vraag: wat verwachten de praktijkmensen van ons? Daar komen we vervolgens op terug in ons Jaarcongres op 17 en 18 april. Verder spreken we ook de andere gemeentelijke domeinen aan, zoals in het Koepeloverleg met andere belangenbehartigers. Tal van andere gemeentelijke afdelingen dan Burgerzaken werken met persoonsgegevens uit de BRP en hebben dus belang bij de juiste registratie.”

“Uit onze verkenning bleek dat er behoefte aan ondersteuning bestaat. De koepelorganisaties VNG, Divosa en Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) zien ook het belang van betere binnengemeentelijke samenwerking. Borging van adreskwaliteit vergt slimme organisatie en actie, die spreekt nog niet vanzelf. Er is behoefte aan meer inzicht in de baten van samenwerking (financieel, maatschappelijk). Daarbij hebben we deze rolverdeling naar doelgroepen afgesproken: de VNG zal bestuurders adviseren en de NVVB richt zich op management en uitvoering. Nu nog ICTU en later de RvIG verzorgen het kennisbeheer uit praktijkervaring: zo vullen we elkaar aan.”

De contactgroepen van LAA bespraken in januari en februari met de NVVB wat de huidige status is van binnengemeentelijke samenwerking en wat de behoeften zijn bij respectievelijk bestuur, management en de uitvoerders. Hier zullen we later op terugkomen.

contactgroepbijeenkomst