Themanummer Adresonderzoek

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 18

Publiekscontacten regisseert gemeentelijke samenwerking

dubbelportret van Hanno Tjeerds en Wesley van Bussel

Tekst Leestijd: ca. 3 minuten

"Als team Publiekscontacten zijn we verantwoordelijk voor de adreskwaliteit. Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat wij ook zelf adresonderzoek doen", zegt Hanno Tjeerds, seniormedewerker burgertaken en gegevensbeheer bij team Publiekscontacten en projectleider LAA in Deventer. "Dat doen we in nauwe samenwerking met andere teams", vertelt Wesley van Bussel, medewerker gegevensbeheer en toezichthouder BRP.

portret van Hanno Tjeerds
Hanno Tjeerds
actiesymbool Themanummer Adresonderzoek

"Voor een goede adreskwaliteit helpt het om samen te werken met andere teams. Er zijn zoveel collega’s die over uiteenlopende informatie beschikken. Je zit allemaal op een eilandje en je doet je werk goed, maar je zou zo veel voor elkaar kunnen betekenen", stelt Hanno. Toch kwam samenwerking nooit echt van de grond. Dat is veranderd sinds Deventer in de herfst van 2017 ging deelnemen aan LAA. Toen werd de projectgroep Adreskwaliteit ingesteld, onder andere met een medewerker gegevensbeheer en een medewerker van Inkomensondersteuning. Later sloot een medewerker van Openbare Orde en Veiligheid aan, vanwege de overlap met bestrijding van ondermijning. De projectgroep komt maandelijks bij elkaar.

portret van Wesley van Bussel
Wesley van Bussel

Met z’n tweeën op pad

Als toezichthouder BRP bezoekt Wesley de adressen. Uit oogpunt van veiligheid gaan er altijd twee personen op pad. Als de LAA-adressen binnenkomen, mailt Wesley meteen een Excel-lijst naar Inkomensondersteuning. "Is er een gemeenschappelijk belang? Als op een adres een uitkering is, krijgt dat prioriteit." Dan gaat Anne Bijnen mee, sociaal rechercheur bij het team Inkomensondersteuning en tevens lid van de projectgroep. Ook gaat Wesley geregeld op pad met een stagiair adresonderzoek van Publiekscontacten. Voorafgaand aan de adresbezoeken stuurt hij de adressen naar andere teams, zoals het Jongerenloket, Toezicht, Vreemdelingenpolitie en de politie. "Soms wil de politie mee. Dan weten ze dat er iets speelt."

In de projectgroep worden de resultaten gedeeld. Dankzij deze samenwerking heeft Publiekscontacten meer contact met andere teams dan voorheen. "We hebben elkaar goed leren kennen, we weten wat we doen", zegt Wesley. "Ik loop gemakkelijk bij een collega binnen. Dan vragen anderen: wat is dat voor een project? Daardoor krijg ik steeds meer informatie." Hanno concludeert: "LAA is een mooie aanjager voor samenwerking met andere teams."

Dienstverlenend en kritisch

Zouden alle medewerkers van Publiekscontacten adresbezoeken kunnen afleggen? "Niet iedereen is geschikt om op pad te gaan", vindt Hanno. "Medewerkers Publiekscontacten zijn klantgericht en dienstverlenend. Bij huisbezoeken moet je daarnaast ook kritisch zijn en kunnen doorvragen." Wesley heeft bij Publiekscontacten zowel ervaring met de frontoffice als de backoffice. Zijn eerste adresonderzoeken – voordat Deventer meedeed aan LAA – deed hij met een ervaren BRP-toezichthouder, die inmiddels met pensioen is. "Van hem heb jij het nodige geleerd", zegt Hanno. Ook deed Wesley een cursus adresonderzoek bij de NVVB. Daarnaast bezoekt hij al geruime tijd LAA-bijeenkomsten en volgt hij Pleio-LAA. Wesley: "Je moet weten wat je bevoegdheden zijn, maar minstens zo belangrijk is dat je betrokken bent en zelf het belang ziet van adresbezoeken."
 

"Bij adresbezoeken moet je dienstverlenend én kritisch zijn"

Toezichthouder BRP en Huisvestingswet

Om zijn werk goed te kunnen doen, bereidt Wesley zich grondig voor. "Ik vertelde op een bijeenkomst met toezichthouders BRP dat ik soms gegevens vorder van het energie- of waterbedrijf. Mij viel op dat niet iedereen weet dat we die bevoegdheid hebben, terwijl het zo efficiënt is. Als het waterverbruik nul is, is dat leidend bewijs dat er niemand woont." Dat is bijvoorbeeld van belang voor de actie Leegstand, een onderdeel van het project Adreskwaliteit in Deventer. Ook laat Wesley zich graag door collega’s bijpraten over hun belang. "Zoals de kostendelersnorm. Het helpt als je snapt waarom mensen belang kunnen hebben bij een onjuiste inschrijving of een briefadres."

Wesley is naast toezichthouder BRP ook toezichthouder op grond van de Huisvestingswet. "Daarmee voorkom je dat bouw- en woningtoezicht naar hetzelfde adres moet, bijvoorbeeld bij illegale kamerverhuur." Zo draagt de samenwerking bij aan een slimme inzet van schaarse capaciteit.
 

"LAA is een mooie aanjager voor samenwerking met andere afdelingen"

Uit de Deventerse praktijk

Op (het besloten gedeelte van) Pleio-LAA heeft Wesley een formulier informed consent gedeeld dat hij gebruikt om toestemming te vragen om het pand te betreden.
 

Een jaar later: goede resultaten

Inmiddels heeft Deventer een jaar ervaring. De aanpak leidde onder meer tot tientallen mutaties in de BRP en stopzetting van 14 bijstandsuitkeringen. "Deze werkwijze, met Publiekscontacten in the lead, werkt goed", concludeert Hanno. Hij wil graag met meer teams samenwerken, bijvoorbeeld met team Toezicht en Handhaving. "Omdat we goede resultaten kunnen laten zien, wordt het voor andere teams interessanter om aan te sluiten." Maar hij ziet ook een risico: "Met één medewerker Publiekscontacten die de adresbezoeken doet, zijn we kwetsbaar. Daarom hopen we dat er bij Publiekscontacten structureel capaciteit beschikbaar komt, zodat ook andere enthousiaste medewerkers opgeleid kunnen worden om adresbezoeken af te leggen."
 

"We konden 14 onterechte bijstandsuitkeringen stopzetten"

groepsportret Publiekscontacten gemeente Deventer

V.l.n.r.: Hanno Tjeerds, Mariska Rijneveld (senior adviseur Openbare Orde & Veiligheid), Jan Meulenbeld (productspecialist Publiekscontacten), Anne Bijnen (inkomensconsulent/sociaal rechercheur Inkomensondersteuning), Wesley van Bussel, Frank van Gerven (medewerker gegevensbeheer Publiekscontacten), Ulas Gül (stagiair adresonderzoek Publiekscontacten)