Wetgeving

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 17

LAA Juridisch

taartvormige afbeelding van wetten die van toepassing zijn op LAA

Het werk voor LAA valt onder verschillende wetten.

Bij gemeenten houdt een afdeling Burgerzaken de basisregistratie personen (BRP) actueel onder de Wet BRP en onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het adresonderzoek dat Burgerzaken doet valt echter alleen onder de AVG en onder de Uitvoeringswet AVG (UAVG), niet onder de Wet BRP.

Andere overheidsorganisaties (waarmee Burgerzaken kan samenwerken) werken ook onder de AVG en de UAVG. Vaak kennen zij voor (een deel van) hun taken bovendien eigen wetten of regels, die dan tegelijk met de UAVG en de AVG van kracht zijn (bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht). Alleen de Politie werkt uitsluitend onder de eigen Wet Politiegegevens.
 

Inrichting van de organisatie van LAA