Tekst Leestijd ca. 4 minuten

Contactbijeenkomsten door het hele land

De 8ste ronde LAA-contactbijeenkomsten van dit najaar is in volle gang. Inmiddels hebben zich 470 deelnemers aangemeld. Wie zich nog niet opgaf, kan in oktober nog in zes regio’s terecht (en dat hoeft niet de eigen regio te zijn). 

In september kwamen op vier dagen in totaal zeven regio’s medewerkers bijeen van huidige en aanstaande LAA-gemeenten. Ook waren er voor het eerst maatschappelijke organisaties bij aanwezig.  

In gesprek met de Belastingdienst

De deelnemers kregen presentaties en deelden hun eigen praktijkervaringen rond het thema ‘LAA-signaal: fraude of hulpvraag?’. De accountmanagers bespraken het werken met briefadressen vanuit de nieuwe BZK-circulaire en het toekennen ervan in de praktijk. Hoe kan je vanuit adresonderzoek maatwerk leveren om iemand weer op het juiste spoor te krijgen? Samen met maatschappelijk werk bijvoorbeeld? Daarbij kwam ook aan bod hoe de Belastingdienst/Toeslagen tegenwoordig misbruik van briefadressen tegen gaat binnen LAA. De Belastingdienst zelf presenteerde ook de eigen Stella-teams: die zijn er voor particulieren met financiële problemen waar ze zelf niet uitkomen met de Belastingdienst. Zij bespraken wat de Stella-teams wel én niet voor gemeenten kunnen betekenen.

Contactbijeenkomst in Ermelo, in de regio Midden-Noord.

Nog niet aangemeld? Doe het nu!

In oktober zijn er nog bijeenkomsten voor gemeentelijk betrokkenen bij LAA op deze data en locaties: Doetinchem (4-10), Gouda (9-10), Leudal (9-10) , Hoorn (9-10), Utrechtse Heuvelrug (16-10) en Dordrecht (18-10). Niet uw regio of komt die datum niet uit? Kom dan gerust naar een contactbijeenkomst in een andere regio. Uiteraard zijn niet alleen medewerkers van Burgerzaken maar ook van andere afdelingen welkom, zoals Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen.

Aanmelden is digitaal mogelijk op Pleio-LAA.

eHerkenning: veilig werken met persoonsgegevens

Gemeenten hebben nog tot en met aanstaande december de tijd om de benodigde middelen voor eHerkenning aan te schaffen. Vanaf 2019 kan namelijk alleen nog met eHerkenning ingelogd worden op de webapplicatie van LAA. Zonder eHerkenning is er dan in principe geen toegang meer mogelijk tot LAA-signalen!

Waarom eHerkenning?

Het vertrouwen in de overheid dat die goed met privacy omgaat is belangrijk. De beveiliging van persoonsgegevens is daarom belangrijk bij adresonderzoek. De LAA-methode werkt met een eigen webapplicatie. Om te blijven voldoen aan beveiligingseisen beveiligen we die applicatie voortaan met “eHerkenning”. Dat is de overheidsstandaard voor het werken met persoonsgevoelige informatie. Dit is ook vastgelegd in gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid.

eHerkenningsmiddel nodig

Gemeenten kennen de techniek al in hun rol van aanbieder van beschermde informatie. Met de signalen van LAA worden ze nu ook gebruikers van eHerkenning. De onderzoeker identificeert zichzelf met eHerkenning voor rechtmatige toegang tot de signalen. Daarvoor is een eHerkenningsmiddel nodig. De aanschaf en de organisatie ervan vergt betrokkenheid van de functionaris Gegevensbescherming.

Afbeelding van de inlogpagina van LAA-iPad, inclusief knop e-herkenning.