Nieuwe LAA-partner RDW

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 17

‘Een betere BRP is een beter kentekenregister’

Drie foto's van de geinterviewden zijn in het openingsbeeld tegen elkaar aangezet. Ze staan naast hun auto.

Tekst Leestijd: ca 4 minuten

De Dienst Wegverkeer (RDW) - de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer - levert sinds kort adressignalen aan LAA van post die onbestelbaar retour komt. ‘Wij hebben alle belang bij een kloppende BRP’, zegt RDW-adviseur Josine de Olde. ‘Een fout in de BRP is per definitie een fout in het kentekenregister.’

Met de afgifte van rij- en kentekenbewijzen, het op naam zetten van auto’s en de handhaving van de regels voor APK en autoverzekeringen in portefeuille is de RDW in Veendam een van de grootste afnemers van informatie uit de BRP. Van de 13 miljoen voertuigen in het kentekenregister staat 70 procent op naam van een persoon in de BRP. Elke wijziging in de BRP komt via een dagelijkse update een-op-een terecht in het kentekenregister.

Arend Eiting zit in stilstaande rode wagen, achter het stuur. Hij kijkt via het open raam naar buiten.
Arend Eiting

Onbestelbaar retour

Elk jaar stuurt de RDW 4,6 miljoen berichten het land in: nieuwe kentekencards en tenaamstellingscodes, maar ook herinneringsbrieven dat het weer tijd is voor de jaarlijkse APK of waarschuwingen dat de APK en/of verzekering is verlopen. Het aandeel poststukken dat onbestelbaar retour komt, is relatief klein: jaarlijks zo’n 28.000. Bij beschikkingen voor een verlopen APK of verzekering – opgeteld 265.000 in 2017 – ligt het aandeel post dat terugkomt echter een stuk hoger: 4700, waarvan 2600 omdat de bewoner is vertrokken en het BRP-adres dus niet klopt.

Leed vermijden

Tot nu toe kon de RDW weinig doen met de post die de dienst onbestelbaar retour ontvangt. Medewerkers moeten die handmatig inboeken, maar de RDW kan er verder geen gevolg aan geven. ‘Dat is geen motiverende praktijk’, zegt Arend Eiting, adviseur bij de unit handhaving van de RDW. ‘Het levert ons alleen maar werk op, terwijl we er vervolgens niets mee kunnen’, vult data-analist Joris Rietveld aan.
Post die onbestelbaar retour komt, raakt bovendien rechtstreeks aan de missie van de RDW, zegt Eiting. ‘Die missie luidt: iedereen veilig en vertrouwd op weg. Als mensen onverzekerd rijden, kan dat heel vervelende consequenties hebben en leed opleveren, met letselschade als meest verschrikkelijke gevolg. Door te investeren in een betere BRP werk je er ook aan om dergelijk leed te vermijden.’

‘Een betere BRP raakt aan onze missie: iedereen veilig en vertrouwd op weg’

Na zomer van start

In mei leverde de RDW voor het eerst een proefbestand met signalen aan LAA. De directe aanleiding voor LAA om contact te zoeken met de RDW was de bestaande samenwerking met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Het CJIB levert sinds vorig jaar onbestelbaar retour-adressen aan alle gemeenten die deelnemen aan LAA. Door na te gaan of andere uitvoeringsdiensten van het Rijk post terugkrijgen van dezelfde adressen, kan LAA de signalen verder aanscherpen (zie onderstaand kader).

Josine de Olde, adviseur bij de unit aansprakelijkheids- en persoonsregistratie van de RDW, gaf de samenwerking met LAA mee vorm. Zij is heel positief over het traject tot nu toe. ‘Wat mij opvalt: ik kom steeds dezelfde mensen tegen, iedereen kent elkaar en wil elkaar helpen. De intentie om samen te werken en van elkaar te leren is heel groot. Het is mooi om samen bij te dragen aan een betere basisregistratie.’

Josine de Olde  zit in stilstaande rode wagen, achter het stuur. zij kijkt via het open raam naar buiten.
Josine de Olde

Sterker signaal, meer opbrengsten

Gemeenten hebben tijdens de evaluatie van het CJIB-signaal, najaar 2017, aangegeven het nuttig te vinden als LAA retour gestuurde post van meerdere overheidsinstanties met elkaar combineert. Ze verwachtten namelijk dat dit een nog sterker signaal oplevert. De keuze voor RDW lag daarbij voor de hand. Anders dan bij het CJIB, dat boetes int, hebben burgers immers als regel belang bij post van de RDW: een kentekencard wil je ontvangen, en een herinnering of waarschuwingsbrief van de RDW voor een verlopen verzekering of APK kan als er niets gebeurt uiteindelijk leiden tot een boete van het CJIB. Een burger heeft dus baat bij deze RDW-brieven om boetes te voorkomen. Als post van de RDW retour komt is het daarom aannemelijk(er) dat er iets niet klopt op een adres. Dat betekent dat deelnemende gemeenten mogelijk meer opbrengsten uit het adresonderzoek kunnen halen.

Meest interessante adressen

Er zijn allerlei redenen waarom post onbestelbaar retour kan komen. Meestal staat die reden op het poststuk, handgeschreven of met een barcode van de postbode. De RDW zal LAA informatie aanleveren voor de adressen die op voorhand het meest interessant lijken voor het adresonderzoek: adressen waar de brievenbus uitpuilt, waar de bewoner met onbekende bestemming is vertrokken of waar het adres helemaal niet bestaat. Naar verwachting gaat het om zo’n 20.000 signalen per jaar.
‘De meerwaarde moet blijken in de praktijk’, zegt De Olde, ‘maar ik denk dat we resultaten gaan zien. Als adresonderzoek leidt tot correcties in de BRP, komen die resultaten direct aan ons ten goede. Want een fout in de BRP is per definitie een fout in ons register.’

'Als adresonderzoek leidt tot BRP-correcties, komen die resultaten aan ons ten goede'

Joris Rietveld  zit in stilstaande donkerrode wagen, achter het stuur. Hij kijkt via het open raam naar buiten.
Joris Rietveld

‘Sneller erbij zijn’

In de toekomst, denkt De Olde, kunnen signalen als die van de RDW en het CJIB wellicht de basis zijn om eerder dan nu over te gaan tot adresonderzoek. ‘Zodat we er sneller bij zijn als het BRP-adres niet klopt.’ ‘Hoe eerder de adressen aangepast worden, hoe beter’, vult Arend Eiting aan.  Hoe hinderlijk het is als je te maken hebt met een verkeerde BRP-inschrijving op jouw adres, ondervindt data-analist Joris Rietveld aan den lijve sinds hij een paar maanden geleden verhuisde. Nog steeds ontvangt hij daar post van de vorige bewoner, en dat is bepaald geen post waar hij op zit te wachten. ‘De dag dat ik er introk, had ik al een deurwaardersexploot op de deurmat. Ik krijg nu brieven van drie deurwaarderskantoren die ik steeds maar weer moet vertellen dat degene die ze moeten hebben niet meer op dit adres woont. Ik vind het heel frustrerend dat ik wekelijks brieven krijg van andere overheden die ik steeds weer terugstuur. Ik kan me nu veel beter verplaatsen in de mensen die post onbestelbaar retour sturen die wij hier vervolgens inboeken. Als je die brieven ziet, voel je soms plaatsvervangende schaamte. Mensen schrijven er met koeienletters op: “Ik heb deze brief al honderd keer retour gestuurd!".'

‘Als je die onbestelbaar retour gestuurde post ziet, voel je plaatsvervangende schaamte’