Tekst Leestijd ca. 4 minuten

Eerste rij, v.l.n.r.: Muriël Lameris (BZK), burgemeester Martijn Vroom, LAA-programmamanager Sylvia Kuilboer en LAA-accountmanager Eveline Boers. Tweede rij: Medewerkers die het LAA-adresonderzoek gaan uitvoeren in Krimpen a/d IJssel.

Krimpen aan den IJssel 250ste LAA-deelnemer

Op 14 juni vierden we dat de gemeente Krimpen aan den IJssel zich in mei 2018 als de 250ste gemeente aansloot bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dat betekende slagroomtaart voor de medewerkers van Krimpen die zich gaan bezighouden met de LAA-adresonderzoeken én voor burgemeester Martijn Vroom.

Burgemeester Vroom verontschuldigde zich dat zijn gemeenten ‘pas als 250ste gemeente aansluit bij LAA’, maar ziet uit naar de nieuwe samenwerking. Namens BZK zei Muriël Lameris blij te zijn met elke nieuwe LAA-gemeente, ‘ook met de 250ste!’ Om de meerwaarde van de actieve samenwerking binnen LAA te bewijzen, sneden zij en de burgemeester samen de taart aan.

Multidisciplinaire gezelschap
LAA-programmamanager Sylvia Kuilboer verwacht veel van de samenwerking en was content met het gemêleerde, multidisciplinaire gezelschap rond de tafel. ‘Onze ervaring leert dat gemeenten die de binnengemeentelijke samenwerking goed op orde hebben en de LAA-signalen gezamenlijk oppakken, succesvol zijn en goede hitrates scoren.’

Weinig muren
Burgemeester Vroom benadrukte dat dit team exemplarisch is voor de samenwerking binnen zijn gemeente. ‘Ons gemeentehuis heeft, letterlijk, weinig muren.  Wij kennen de meerwaarde van intensieve samenwerking tussen afdelingen.’ Vroom hoopt dat zijn gemeente goede resultaten gaat boeken met LAA. ‘Maar wat is ‘goed’? Als we veel adresmutaties doorvoeren, als we minder (onterechte) Participatiewet-uitkeringen verstrekken of als we weinig fraudeurs aantreffen? Is dat omdat onze administratie goed op orde is, of omdat de Krimpense fraudeurs zo geslepen zijn?’ Kortom: over 3 maanden wil Krimpen haar deelname aan LAA evalueren.

Programma LAA krijgt onderdak bij RvIG

Nu LAA structureel wordt ingevoerd, gaan we van een tijdelijk programma naar een vaste activiteit. Hiermee wordt de succesvolle aanpak structureel geborgd.

De Stuurgroep LAA heeft op 16 mei besloten dat het ondersteunende werk dat ICTU nu levert voor LAA, in de lijn zal worden ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daarvoor is inmiddels een eigen project gestart: de ‘transitie‘ van LAA. Uiteraard is het doel dat gemeenten en BRP-afnemers hier zo min mogelijk van merken: het risicogerichte adresonderzoek met LAA-signalen en de ontwikkeling van nieuwe signaalsoorten gaan gewoon door. Ook de vergoeding van 70 euro aan gemeenten per uitgevoerd adresonderzoek blijft van kracht.

Warme overdracht
Als streeftijd voor de overgang is eind 2020 bepaald. Hierbij geldt: zo snel als kan (er zijn diverse afhankelijkheden) maar ook zo lang als nodig is, voor zorgvuldigheid en continuïteit. ICTU en RvIG willen een warme overdracht uitvoeren, waarin een taak pas overgaat als zowel de organisatie als de taak zelf daar rijp voor zijn. En zonder dat de integraliteit van de aanpak risico loopt.

Werkwijze LAA voldoet aan AVG

De werkwijze van LAA voldoet aan de privacy-vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking trad. Dat blijkt uit de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling van Bureau Verdonck Klooster & Associates (VKA) van 16 mei 2018, ofwel het Privacy Impact Assessment (PIA).

Transparante  communicatie
Belangrijkste PIA-advies voor gemeenten en andere deelnemers: communiceer duidelijk en transparant over LAA-deelname naar burgers. Met andere woorden: vermeld deze deelname in de eigen media voor algemeen publiek, zoals website, lokale krant en brieven/e-mails aan burgers.

Verwerkersovereenkomst
Daarnaast adviseert VKA aan LAA om de verwerking van persoonsgegevens tussen ICTU en gemeenten op hoofdlijnen te beschrijven in de overeenkomst tussen LAA en de deelnemer, zodat die minder snel veroudert. Dat is intussen gebeurd in de nieuwe verwerkersovereenkomst (VWO), die ICTU met elk van de LAA-gemeenten sluit. De nieuwe VWO is al door de meeste LAA-gemeenten ondertekend geretourneerd.

Verwerkingenregister
De AVG schrijft voor dat wie persoonsgegevens verwerkt, moet kunnen aantonen dat dat volgens de regels gebeurt. Daarom heeft ICTU een verwerkingenregister ingericht waarin zij de beveiliging en werkprocessen beschrijft. Daarnaast heeft ICTU een functionaris gegevensbescherming benoemd. Een externe partij voert deze zomer een nieuwe audit uit op de beveiliging.

Leidraad profilering
Voor de selectie van signalen voor risicogericht adresonderzoek is een ‘leidraad profilering’ in ontwikkeling, met als doel de rechtmatigheid van dit adresonderzoek te borgen en ontoelaatbaar onderscheid (discriminatie) te voorkomen. Die leidraad legt de handelwijze vast die LAA steeds volgt.

Hulp nodig?
LAA verzamelt communicatiemiddelen die LAA-deelnemers kunnen gebruiken voor communicatie naar burgers. Deze voorbeeldteksten komen op Pleio-LAA, de besloten community voor deelnemende LAA-gemeenten. Zij kunnen daar ook terecht voor de Leidraad profilering.

Afbeelding van de inlogpagina van LAA-iPad, inclusief knop e-herkenning.

Ontwikkelingen LAA-applicatie

Sinds eind mei heeft de LAA-applicatie een nieuw inlogscherm. Gemeenten kunnen hier nu ook inloggen met eHerkenning. Vanaf juni stapt LAA samen met gemeenten geleidelijk over op deze manier van inloggen.

Voorlopig kunnen gemeenten zonder  eHerkenningsmiddelen nog inloggen met hun huidige account. Wel gelden er nieuwe (sterkere) wachtwoordcriteria.

Sessieduur verkort
Een andere verandering is dat de sessieduur van de LAA-applicatie is verkort naar 15 minuten. Dit betekent dat de applicatie automatisch sluit als deze 15 minuten niet wordt gebruikt. Je moet dan opnieuw inloggen. Ook is de adreszoekfunctie vervallen (naar Google-maps), die in de applicatie zat.

Onderhoud en wijzigingen
De nieuwe inlogpagina biedt voortaan relevant nieuws en updates over de applicatie. Werkzaamheden en wijzigingen kondigen we daar aan, zodat vooraf beter bekend is wanneer de applicatie tijdelijk niet beschikbaar is.

Nieuwe LAA-applicatie
Ondertussen werkt LAA hard aan een geheel nieuwe en gebruiksvriendelijkere LAA-applicatie. Deze komt waarschijnlijk eind 2018 beschikbaar. Vanaf begin juli is de vragenlijst in de huidige applicatie op onderdelen al iets anders. Deze bevat minder en vooral begrijpelijkere tekst. Ook is dan duidelijk te zien of de vragen horen bij het vooronderzoek of bij het huisbezoek. De vragen zelf zijn inhoudelijk niet veranderd.