Landkaart LAA

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 16

Deelnemende gemeenten

Nederland in vogelvlucht

Wie doen er mee?

261 gemeenten doen mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Deelnemers zijn in de kaart donker gekleurd. De gebiedsindeling laat zien hoe ze samenwerken in contactgroepen.