Programmateam LAA

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 16

Bij wie moet ik zijn?

Tekst Leestijd ca. 3 minuten

Inmiddels organiseert het programma LAA de samenwerking tussen 261 gemeenten, ruim 20 rijksorganisaties en verschillende koepelorganisaties. Dat vergt nauwe afspraken. Daarom hebben alle deelnemende organisaties een vast aanspreekpunt binnen het programmateam LAA. De accountmanagers en hun binnendienst werken samen vanuit drie teams. Maak hieronder kennis met de teams.

Joke Korsaan

Accountmanager Noord-Holland

jkorsaan@haarlem.nl | 06-46 21 52 41

Niels Vloemans

Accountmanager regio’s Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland

niels.vloemans@ictu.nl | 06-27 65 04 59

Henk Doller

Accountmanager regio’s Gelderland en Overijssel

henk.doller@ictu.nl | 06-24 59 51 72

Michiel Koster van Groos

Projectleider Team Gemeenten

michiel.KostervanGroos@ictu.nl | 06-29 03 73 42

Daniëlle Meijer

Domeinexpert

danielle.meijer@ictu.nl | 06-11 62 54 32

Dirk Rutgers

Domeinexpert

dirk.rutgers@ictu.nl | 06-53 26 72 97

Erwin Lubberding

Domeinexpert en accountmanager gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Almere

erwin.lubberding@ictu.nl | 06-10 01 20 68

Henk Ferkranus

Accountmanager regio’s Drenthe, Friesland en Groningen

henk.ferkranus@ictu.nl | 06-30 36 77 15

Eveline Boers

Accountmanager regio’s Utrecht, Flevoland en Zuid-Holland

eveline.boers@ictu.nl | 06-46 17 20 94

Gemeenten

Gemeenten kunnen voor inhoudelijke en praktische vragen over risicogericht adresonderzoek terecht bij de regionale accountmanager en domeinexpert. De accountmanagers kunnen adviseren over, onder andere, het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak, capaciteit voor adresonderzoek en de benoeming van toezichthouders. De domeinexperts bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het inrichten van binnengemeentelijke samenwerking, het opzetten van een integrale handhavingsaanpak en andere initiatieven waardoor een gemeente het maximale uit de LAA-signalen kan halen.
Verder organiseren accountmanagers en domeinexperts een paar keer per jaar contactbijeenkomsten in de regio’s. Een plek waar gemeenten kennis en ervaringen met elkaar delen en op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen rondom adresonderzoek.

Wie doet wat?

Klik op de foto hierboven voor de regioverdeling en contactgegevens.

Mariëlle Slooff

Afnemers: CJIB, DUO en RDW. Koepel: NVVB. marielle.slooff@ictu.nl | 06-10 98 89 75

Hans van Alebeek

Afnemers: CAK, UWV, SVB, IB. Koepels: KBvG, Divosa, KCH&N. hans.vanalebeek@ictu.nl | 06-53 24 15 25

Mireille Major

Afnemers: CJIB, RDW. mireille.major@ictu.nl | 06-11 60 34 41

Art Klijn

Projectleider. Afnemers: Belastingdienst,BKR, Min BuZa. art.klijn@ictu.nl | 06-15 94 93 17

Angela Imhof

Afnemers: CAK, Belastingdienst, IB, SVB, UWV. angela.imhof@ictu.nl | 06-18 30 78 86

Toine Dam

Afnemers: Nationale Politie (E&S), Openbaar Ministerie, Ministerie JenV, Nationale Politie (E&S). Koepel: ECID (Kmar). toine.dam@ictu.nl | 06-22 24 07 18

Henk Ferkranus

Afnemers: KvK, Kadaster, DUO. henk.ferkranus@ictu.nl | 06-30 36 77 15

BRP afnemers en partners

Ook de betrokken afnemers van de BRP en koepelorganisaties hebben een vast aanspreekpunt binnen LAA om de werkzaamheden met elkaar af te stemmen. De samenwerking varieert per account. Zo leveren RvIG, CJIB en de Belastingdienst/Toeslagen adressen door selecties te maken uit hun eigen bestanden. Deze selecties vragen telkens maatwerk voor aansluiting op het Informatieknooppunt van LAA. Met andere partijen zoals SVB, het Kadaster en RDW maken de accountmanagers afspraken om data te verifiëren en te verrijken op basis van signalen van derden die het programma LAA hen aanreikt.

Wie doet wat?

Klik op de foto hierboven voor de rolverdeling en contactgegevens.

De binnendienst

De binnendienst is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over deelname aan LAA, vergoedingen van de huisbezoeken, verwerkersovereenkomsten, eHerkenning en de LAA applicatie. 

Wie doet wat?

Maak hieronder kennis met de binnendienst.

Anjalie Ramdjiawan

Ondersteuner binnendienst | anjalie.ramdjiawan@ictu.nl | 06-11 22 89 83

Kevin Hoppers

Projectmedewerker binnendienst| kevin.hoppers@ictu.nl | 06-25 75 54 68

Reno Molenaar

Junior accountmanager | reno.molenaar@ictu.nl | 06-57 71 80 73

Marit Lensen

Projectmedewerker binnendienst

marit.lensen@ictu.nl | 06-14 72 21 02

Mala Bahadoer

Coördinator binnendienst

mala.bahadoer@ictu.nl | 06-38 82 55 97