De gemeenten die deelnemen aan LAA krijgen maandelijks verse signalen voor adresonderzoek. Verder ontwikkelen we voortdurend nieuwe soorten signalen, in proeven en pilots met elk een eigen groep gemeenten. Welke soorten signalen zijn er in ontwikkeling?

Mix

De eerste groep noemen we ‘volwassen’ signalen. Dit zijn signalen die na een proef en pilot fase rijp zijn gebleken om aan alle gemeenten te verstrekken. Inmiddels zijn dit zeven signaaltypen waaruit maandelijks vier tot vijf signalen verspreid worden onder alle LAA-gemeenten. Deze groep wordt daarom ook wel de ‘mix’ genoemd. Die mix is vooralsnog gebaseerd op signalen uit de Basisregistratie Personen en bestaat uit  briefadressen, samenwoning, veelverhuizers, doorgangsadressen, overbewoning en personen met een VOW-status of VOW-adres (VOW is: vertrokken onbekend waarheen). Om de kwaliteit van deze signalen te kunnen blijven garanderen, worden deze stelselmatig doorontwikkeld en geëvalueerd. 

Ontwikkelsignalen

De tweede groep noemen we ontwikkelsignalen. Een voorbeeld is leegstand van woningen: op welke woonadressen staat niemand ingeschreven, klopt dat nog? Andere voorbeelden van nieuwe soorten signalen betreffen mensen die zich waarschijnlijk willen onttrekken aan het zicht van instanties. Dat uit zich in post die onbestelbaar retour komt (zoals bij boetes bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB). Of in het bestaan van spookjongeren (dat zijn jongeren zonder BRP-adres). Het kan ook gaan om mensen die hun adres bewust manipuleren, waarschijnlijk om oneigenlijk te profiteren van regelingen. Die ontwikkelsignalen komen nu van de Belastingdienst, bijvoorbeeld uit schijnverlating (van levenspartners die administratief niet bij elkaar wonen),  uit briefadressen en uit de VOW-status van personen. 

Deze figuur toont hoe dit ontwikkelwerk is verdeeld over het jaar 2018. Wanneer worden de signalen per soort aan gemeenten geleverd, wanneer vindt er bespreking van resultaten plaats in ontwikkelsessies met onze samenwerkingspartners en wanneer wordt die fase geëvalueerd?

Tijdlijn LAA