Stuurgroep aan tafel. René Bachus feliciteert zijn opvolger Steven Luitjens.
René Bachus (rechts) feliciteert zijn opvolger Steven Luitjens.

Het succes van 2017 en de doelen voor 2018

De Stuurgroep LAA besprak op 7 maart de voortgang van LAA. René Bachus droeg daar ook zijn voorzittersrol over aan Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie van BZK.

In de terugblik op 2017 klonken veel complimenten over het resultaat: alle doelen zijn gehaald! Dat blijkt uit de cijfers: er zijn vorig jaar 15.610 adresonderzoeken met huisbezoek verricht, waarbij de ‘volwassen signalen’ op gemiddeld 54% van de adressen een BRP-afwijking aan het licht brachten. Wanneer we ook de signalen voor proeven en pilots meetellen is dat 45%. Het aantal deelnemende gemeenten steeg vorig jaar naar 237 (dat is inmiddels 247) en er zijn partijen bijgekomen die adres-signalen inbrengen.

Financieel resultaat 

Het financiële resultaat, de baten uit bestrijding van adresgerelateerde fraude, van 2017 is nu nog niet bekend. Dat resultaat wordt in april berekend met feiten per peildatum 31 maart 2018, want de verwerking van uitkomsten van adresonderzoek door BRP-afnemers kost enige tijd. 

Maatschappelijk resultaat 

Het maatschappelijk resultaat is niet in cijfers uit te drukken. Maar wie de oogst bekijkt uit evaluaties van proeven en pilots, uit gesprekken in de contactgroepen van LAA-gemeenten, uit de vele LAA-workshops op congressen in 2017 en andere getuigenissen weet dat ook die impact groot is. Dit risicogerichte adresonderzoek biedt zicht op diverse maatschappelijke problemen, die anders buiten beeld waren gebleven. 

Vooruitblik naar 2018

Naast het blijven ontwikkelen van signalen en het doen van adresonderzoek zijn er ook nieuwe doelen in 2018 voor LAA. We geven extra aandacht aan de volgende vier thema’s:

  • Kwaliteit van het adresonderzoek (de uitvoering ervan in de praktijk);
  • Het gebruik van de uitkomsten van adresonderzoek (de opvolging door BRP-afnemers);
  • Verrijking van signalen over adressen met andere informatie (zoals welke belangen ermee gemoeid zijn); 
  • Preventie: het tegengaan van verkeerde BRP-registraties en van adresmisbruik. 

Structureel werken

Tenslotte besprak de Stuurgroep hoe de organisatie van LAA wordt voorbereid op structureel werken. Deze landelijke samenwerking is immers gestart in een tijdelijk projectverband, dat op enig moment moet overgaan in een blijvende organisatie, zonder dat het werk daaronder lijdt. Daarvoor wordt momenteel een transitieplan opgesteld.

Twee BOA'S met iPad aan de deur in Rotterdam

Nieuwe toegang tot de applicatie

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is de afgelopen jaren fors gegroeid. Inmiddels nemen 247 gemeenten deel. Samen voerden ze in 2017 meer dan 15.600 adresonderzoeken uit. Vanuit LAA willen we het werk steeds verder professionaliseren. Daartoe voeren we dit jaar enkele verbeteringen door aan de eigen LAA-applicatie voor het adresonderzoek. 

Het gaat daarbij om de vragenlijst op iPad en de monitor waarmee gemeenten hun voortgang bewaken. Allereerst komt er dit jaar de 2-factor authenticatie voor de LAA-applicatie. Daarbij moet je twee stappen zetten om online toegang te krijgen. Naast je gebruikersnaam en wachtwoord moet je ook nog een sms-code of pincode ingeven. Net als bij mobiel bankieren. Hiervoor is een persoonlijk identificatiemiddel nodig. 

eHerkenning 

We hebben gekozen voor de methode “eHerkenning” met een hoog betrouwbaarheidsniveau (EH3). Het voordeel van eHerkenning is dat elke gemeente zelf kan kiezen welk inlogmiddel en welke leverancier het best past. Veel gemeenten maken al gebruik van eHerkenning bij het aanbieden van digitale diensten aan organisaties en bedrijven. Ook loggen veel gemeenten al met eHerkenning in bij andere overheidsorganisaties als ze digitale diensten bij hen afnemen of informatie met hen uitwisselen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een VOG voor een nieuwe medewerker. 

Proef

In maart en april proberen we eHerkenning uit in de praktijk met een proef bij enkele gemeenten. Vanwege deze proef geeft het inlogscherm van de LAA-applicatie vanaf begin april twee inlogopties: de gebruikelijke en de optie “inloggen via eHerkenning”. Alleen gemeenten die deelnemen aan de testfase loggen al in via die laatste optie.

Nieuw platform voor LAA Magazine

Na drie jaar en veertien edities is ons vertrouwde LAA Magazine verhuisd! Wie dit leest heeft het nieuwe adres al gevonden: op het platform van de rijksoverheid. 

Dit nieuwe onderkomen biedt technische voordelen (het is beter leesbaar op mobiele schermen) en het is beter toegankelijk voor mensen met een zichtbeperking (het voldoet aan de webrichtlijnen). Het webadres van deze nieuwe versie is:

http://www.laamagazine.nl

Neem het op in uw favorieten! 

De mensen van Blueberry hebben ons uitstekend geholpen bij de vorige edities. Nu LAA structureel wordt is het echter tijd voor deze overstap. Het oude adres blijft voorlopig gewoon bereikbaar, zodat oudere edities daar te zien blijven: magazine.aanpakadreskwaliteit.nl. De meeste van die interviews en artikelen zijn immers nog steeds leerzaam en actueel, zie http://magazine.aanpakadreskwaliteit.nl/

Suggesties?

Een heel nieuw platform, met andere navigatie en vormgeving. Suggesties van lezers wat er slimmer kan of voor de inhoud zijn per e-mail van harte welkom op: aanpakadreskwaliteit@ictu.nl