Inrichting van de samenwerking

LAA is een groot samenwerkingsverband, waarbij veel partijen en mensen zijn betrokken. Sommigen van dichtbij en intensief, anderen nieuwsgierig op meer afstand. Continu werken aan dit draagvlak is belangrijk voor LAA. Communicatie en overleg staan hierin centraal. Deze figuur toont de organisatie en de deelnemers.

Het operationeel overleg is het platform waarin de meest betrokken  gemeenten, afnemers en andere belanghebbenden bijeen komen om op de hoogte te blijven en kennis uit te wisselen. Het legt de verbinding tussen de strategische aspecten en de concrete uitvoering. Het bestuurlijk overleg vindt plaats in de Stuurgroep, die wordt voorbereid door de Gouwzeegroep. De gemeenten die deelnemen aan LAA komen bijeen in contactgroepen: zie de landkaart elders in dit magazine voor de indeling van die groepen. Het witte vlak in het midden staat voor de programma-organisatie bij de Stichting ICTU, die de samenwerking organiseert in opdracht van het Ministerie van BZK.