Landkaart LAA

Dit artikel hoort bij: LAA Magazine Editie 15

Deelnemende gemeenten

Nederland in vogelvlucht

Wie doen er mee?

247 gemeenten doen mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Deelnemers zijn in de kaart donker gekleurd. De gebiedsindeling laat zien hoe ze samenwerken in contactgroepen.

Deelnemende gemeenten Nederland
Deelnemende gemeenten Noord-Oost
Deelnemende gemeenten Noord-West
Deelnemende gemeenten Noord-Holland
Deelnemende gemeenten Midden-Oost
Deelnemende gemeenten Midden-Oost
Deelnemende gemeenten Midden-Noord
Deelnemende gemeenten Midden-West
Deelnemende gemeenten Midden-Brabant
Deelnemende gemeenten Zuid-Holland-Noord
Deelnemende gemeenten Zuid-Holland-Noord
Deelnemende gemeenten Zeeland-Brabant
Deelnemende gemeenten  Brabant-Limburg