LAA Magazine, Editie 15

Publicatiedatum
maandag 09 april 2018
Hoofdredactie
LAA Magazine is een uitgave van het samenwerkingsverband Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Namens het kabinet gaf het Ministerie van BZK opdracht aan de Stichting ICTU deze samenwerking te organiseren, om met risicogericht adresonderzoek de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) te verhogen en de aanpak van adresgerelateerde fraude mogelijk te maken.
Relaties van het samenwerkingsverband kunnen zich abonneren op een attendering op nieuwe edities. Ook aanbevolen voor wie deelname aan LAA nog overweegt! Abonneer u via: CommunicatieLAA@ictu.nl o.v.v. uw naam en e-mailadres.
Vormgeving
Guus den Tonkelaar
Fotografie: Studio Oostrum
E-mail
aanpakadreskwaliteit@ictu.nl
Internet
https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/
Redactieadres
ICTU-LAA, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag
Telefoon
(070) 260 0202
Copyright
CC0 1.0 Universal